คดีครอบครัว
 
 

LITIGATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageกฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้าง

การป้องกันสิทธิของนายจ้างต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคำพิพากษาคดีแรงงานที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของนายจ้าง

นายจ้างต้องป้องกันบริษัทเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องคดีแรงงานและมีปัญหากฎหมาย เตรียมความพร้อมตามกฎหมายแรงงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคดีแรงงาน เช่น การถูกฟ้อง การประกาศเลิกจ้าง เป็นต้น โดยปกติแล้วการเตรียมความพร้อมจะเริ่มที่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การวางแผนป้องกันโดยสัญญาจ้างแรงงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ดี
  2. เมื่อเกิดความกัดกันในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทต้องมีวิธีเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์โดยการเก็บหลักฐานเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในชั้นศาลได้ ต้องมีการระวังทั้งพฤติกรรม การใช้ถ้อยคำ และเอกสารต่าง ๆ
  3. หากนายจ้างถูกฟ้องคดีแรงงานต้องปรึกษาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายแรงงานที่รู้วิธีการเพื่อต่อสู้คดีและมีประสบการณ์ในการว่าความ และรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

Chaninat and Leeds มีทนายความที่มีประสบการณ์ ทนายความว่าความกฎหมายแรงงานในศาลแรงงานมาหลายทศวรรษ และมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์กฎหมายแรงงานทีมีชื่อเสียง และให้คำปรึกษาร่วมกับเราด้วย