Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย   Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

วีซ่าสหรัฐสำหรับการท่องเที่ยว : วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจระยะสั้น

วีซ่า B1 และ B2 ในประเทศไทย

วีซ่าสหรัฐสำหรับการท่องเที่ยวมุ่งหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสหรัฐฯเพื่อวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อธุรกิจระยะสั้นใช้ วีซ่า B1 หรือการท่องเที่ยวหรือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์จะใช้ วีซ่า B2 ในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนมากได้ยื่นสำหรับวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยว  สถานฑูตอเมริกาในกรุงเทพมหานครต้องการเอกสารสนับสนุนที่สำคัญจำนวนมากและทำให้มีคำขอของคนไทยได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

วีซ่า B1 ในประเทศไทย

วีซ่าสหรัฐ B1 สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อการธุรกิจระยะสั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังอเมริกาแรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างเป็นช่วงสั้นๆหรือระบุระยะเวลา สำหรับคนไทยที่ต้องปรึกษากับหุ้นส่วนทางธุรกิจในสหรัฐฯ  เข้าร่วมทางวิทยาศาสตร์  การศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  การประชุมทางธุรกิจ  มีส่วนในการสัมมนา  พบปะทนายความ  หรือต่อรองสัญญา   วีซ่า B1 นี้เหมาะสมที่สุด

วีซ่า B2 ในประเทศไทย

วีซ่าสหรัฐ B2 แห่งความเพลิดเพลิน  นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์ เป็นผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐฯเพื่อวัตถุประสงค์ในการสันทนาการหรือโปรแกรมการรักษาทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับคนไทยที่ต้องการจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือสำรวจการเที่ยวชมสถานที่ที่สำคัญและน่าดึงดูด   วีซ่าสหรัฐฯ B2 จะอนุญาตให้พวกเขาทำได้

สิ่งที่จำเป็นสำหรับวีซ่าสหรัฐฯ

วีซ่า B1และ B2 ได้กลายเป็นความยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนต่างชาติหลายเชื้อชาติที่จะได้มาครอบครอง รวมทั้งคนไทยด้วย  สถานฑูตสหรัฐฯได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบกับผู้ขอทุกคนก่อนที่จะอนุญาตให้วีซ่า ที่จะยอมรับให้คนสัญชาติไทยร้องขอเข้าสหรัฐฯได้ที่ทางเข้าของท่าอากาศยาน  ผุ้ขอที่เป็นคนไทยนั้นต้องเอาชนะข้อสันนิษฐานของนโยบายทางกฎหมายของการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯให้ได้ว่าคำขอ B1หรือB2นั้นเป็น “เป้าหมายของการเข้าเมือง” : ผู้ที่ตั้งใจจะอยู่ในสหรัฐฯอย่างถาวรหรือเพื่อให้ได้เวลายาวนานขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตในวีซ่า ดังนั้น วัตถุประสงค์ของวีซ่าต้องทำให้สมบูรณ์โดยการเตรียมเอกสารสนับสนุน ( ตัวอย่างเช่น คำเชิญจากหุ้นส่วนในธุรกิจ) และทุนที่พอเหมาะเพื่อที่จะครอบคลุมราคาในการเดินทาง ผู้ขอที่เป็นคนไทยต้องแสดงให้เห็นอย่างหนักแน่นว่ามีสิ่งที่ผูกมัดอยู่ในประเทศไทย เช่น การมีสัญญาจ้างแรงงานหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  คนไทยผุ้ซึ่งต้องการวีซ่าB2เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์นั้นจะต้องยื่นเอกสารที่ครอบคลุมในรายละเอียดการวินิจฉัยโรคจากหมอท้องถิ่น เหตุผลที่มารักษาในสหรัฐฯ จดหมายจากโรงพยาบาลในสหรัฐฯว่าจะจัดหาวิธีการรักษา เช่นเดียวกับ ราคาที่ถูกเสนอและระยะเวลาในการรักษา  ผู้ขอที่เป็นคนไทยต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าสถานะทางการเงินของพวกเขานั้นครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการรักษา

สำหรับคนไทยผู้ขอวีซ่านักท่องเที่ยวทุกคนที่มีอายุระหว่าง 14-79 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นจะต้องได้รับการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตอเมริกา นอกจากนี้ เพศชายทุกคนที่มีอายุระหว่าง 16-45 ปี จะต้องยื่นแบบ DS 157 ให้สมบูรณ์ด้วยเพื่อข้อมูลในอนาคตเกี่ยวกับประวัติของผู้ขอและแผนการเดินทาง

 

 

   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
 

หน้าแรก | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ | สารบัญเว็บ
| ร่วมงานกับเรา

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2012 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.