คดีครอบครัว
 
 

COMPANY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

ผู้ประกอบการมือใหม่ :

หลายๆคนคงคิดหรือใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง เนื่องจากการมีกิจการเป็นของตนเองนั้นทำให้เราสามารถเป็นนายของตนเองได้โดยไม่ต้องทำตามคำสั่งของใครหรือสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ แต่การที่เราจะเริ่มทำธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างนั้น อันดับแรกคงต้องศึกษาเกี่ยวกับความชอบหรือความถนัดก่อน และเมื่อเรารู้แล้วว่าเราชอบหรือถนัดอะไรก็ต้องเริ่มที่จะลงมือทำไปทีละขั้นทีละตอน

บันไดสู่ความสำเร็จ :

การจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งในกิจการหรือธุรกิจที่เราจะทำ เงินทุน ความอดทนและความพยายาม นอกจากนี้แล้ว การวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่ดีและมีความเหมาะสมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรว่าธุรกิจแบบใดจะมีความเหมาะสมกับธุรกิจของท่านมากที่สุด

การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด :

ส่วนหลายๆท่านที่ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดไปแล้ว แต่มีรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรไปเป็นบริษัทเพราะมีความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีกว่า ในขณะนี้สามารถที่จะทำได้แล้ว เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2551 ซึ่งเปิดช่องให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ได้

สำหรับหลายๆท่านที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ บริษัทจำกัด ซึ่งจะขออธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินการคร่าวๆดังนี้ คือ

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด :

สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการจัดตั้ง คือ “บริษัทจำกัด” เนื่องจากเป็นรูปแบบองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงด้านเงินลงทุนมากกว่า คณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เอง ที่จะมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาทางธุรกิจ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด :

  1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
  2. เข้าชื่อซื้อหุ้น
  3. ประชุมจัดตั้งบริษัท ตั้งคณะกรรมการของบริษัท
  4. ผู้เริ่มก่อการมอบกิจการให้แก่กรรมการ
  5. ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นชำระเงินค่าหุ้นตามที่กรรมการเรียกให้ชำระ
  6. จัดทำเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
  7. ยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดพร้อมกันภายในหนึ่งวัน

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ของบริษัท ภายหลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว :

ในอันดับต่อไปหากท่านได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว บริษัทจำกัด มีหน้าที่ที่จะต้อง กระทำดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการการจดทะเบียนขอมีเลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากรภายใน 60 วัน นับแต่วันจดจัดตั้งบริษัทเสร็จ
2. จัดทำบัญชีตามกฎหมาย
3. จัดทำงบการเงิน
4. ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เพราะจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับระเบียบวิธีปฏิบัติจำนวนมากในการติดต่อกับทางราชการ

ดังนั้นการใช้บริการของสำนักงานกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการจดทะเบียนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่จะช่วยทำให้บริษัทของท่านปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วยและยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

Company Registration Thailand FAQs

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด มีอะไรบ้าง ?

มูลค่าของหุ้นที่ต่ำที่สุดที่จะลงในบริษัทต้องเป็นเท่าไรคะ ?

การชำระค่าหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องชำระเต็มหรือเปล่าครับ ?

บริษัทต่างด้าวกับบริษัทไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ?

เดิมบริษัทของผมมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ในปัจจุบันกำลังจะย้ายไปต่างจังหวัด ดังนั้นผมจะต้องไปจดทะเบียนย้ายสำนักงานที่กระทรวงพาณิชย์ที่กรุงเทพฯ หรือที่ต่างจังหวัดครับ ?

ทราบมาว่ามีการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ ในเรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเดิมให้บอกกล่าวนัดประชุมเป็นหนังสือ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าพอจะอธิบายความแตกต่างได้ไหมค่ะ ?