คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageการแย่งลูกระหว่างประเทศ (Hauge)

เรื่องการแบ่งสิทธิในการดูแลบุตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยครั้ง เมื่อสถานการณ์ในครอบครัวเริ่มระหองระแหงพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฉวยโอกาสพาตัวเด็ก ออกจากประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายและในบางกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นคือการที่เด็กต้องถูกโยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหนีการติดตามจากผู้ปกครองอีกฝ่าย โดยเด็กจะต้องอยู่ในภาวะโศกเศร้าเพราะขาดสัมพันธภาพที่มั่นคงทั้งกับผู้ปกครองอีกฝ่ายและกับเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะสานความสัมพันธ์อยู่กับผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่เด็กซึ่งเด็กตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะถูกล้างสมองอยู่เสมอ (ส่วนใหญ่เด็กจะรับรู้จากผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาว่าผู้ปกครองอีกฝ่ายตายแล้วหรือไม่สนใจใยดีในตัวเด็กอีกต่อไป)

อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีหลายเรื่องซึ่งอนุญาตให้ผู้ปกครองที่บุตรของตนถูกลักพาตัวโดยผู้ปกครองคนอื่น ๆ ยื่นคำร้องขอคืนเด็ก ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวเด็กมาหลายปีแล้ว ในปี 2556 ประเทศไทยได้นำบทบัญญัติสำคัญของอนุสัญญากรุงเฮกและการลักพาตัวเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ

แต่หากเป็นการลักพาตัวเด็กระหว่างบิดามารดาภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้การดำเนินคดีภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก แต่จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภายใต้เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจ

การแย่งลูกที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต้องใช้อนุสัญญากรุงเฮก แต่หากเป็นการแย่งลูกภายในประเทศไทยต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีกันระหว่างบิดามารดา แม้ว่าบิดาหรือมารจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม