อสังหาริมทรัพย์
 
 

US IMMIGRATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageวีซ่าคู่สมรส K3 สหรัฐอเมริกา, ประเทศไทย

วีซ่า K3 ประเทศไทย

วีซ่าคู่สมรส K3 อนุญาตให้คู่สมรสคนไทยของคนสัญชาติอเมริกัน เข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยเจตนาที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาในที่สุด วีซ่าเข้าเมืองอยู่มากมายที่ใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี แต่คู่สมรสคนไทยต้องเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของเขา/เธอในประเทศภายใน 2 ปีเพื่ออยู่อย่างผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมาย วีซ่าคู่สมรส K3 สหรัฐอเมริกาถูกออกแบบให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างรวดเร็วของคนสัญชาติอเมริกันกับคู่สมรสชาวต่างชาติของเขา/เธอต้องรอวีซ่าพักอาศัยขณะที่เขาอยู่ที่ต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องการสำหรับวีซ่า K3

เพื่อให้คนสัญชาติอเมริกันได้รับวีซ่าคู่สมรสสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่สมรสคนไทยของเขาหรือเธอ หนึ่งต้องมีข้อพิสูจน์ของการสมรสตามกฎหมาย และสอง คนสัญชาติอเมริกันต้องพิสูจน์ว่าเขา/เธอมีฐานะพอที่จะสามารถเลี้ยงดูสามีหรือภรรยาคนไทยของเขา/เธอ บุตรของคู่สมรสชาวไทยจะสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้โดยวีซ่าเสริม Subsidiary K4

กระบวนการวีซ่า K3 สำหรับคนไทย

คำขอ 2 คำขอต้องถูกยื่นต่อเนื่องกันโดยคนสัญชาติอเมริกันในนามของคู่สมรสชาวไทยของเขาหรือเธอที United states Citizen and Immigration Services (USCIS) คำขอสำหรับความสัมพันธ์ต่อคนต่างชาติ (แบบฟอร์ม I-130) เช่นเดียวกับคำขอสำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติ (แบบฟอร์ม I-129F) เมื่อ I-130 ได้รับอนุมัติโดย USCIS แบบฟอร์มคำขอ I-129 จะถูกส่งต่อจาก USCIS ไปที่ The National Visa Center และสุดท้าย เมื่ออนุมัติส่งไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ (หรือสถานทูตซึ่งจดทะเบียนสมรส) เมื่อคำขอสำหรับวีซ่า K3 ได้รับอนุมัติ จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา เมื่ออนุมัติหลังจากการสัมภาษณ์วีซ่า K3 คู่สมรสคนไทยอาจเข้าสหรัฐอเมริกาและอยู่โดยใช้วีซ่าคู่สมรส K3 ได้จนถึง 2 ปี คำขอสำหรับถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายจะต้องถูกยื่นในช่วงระยะเวลา 2 ปีนี้

ทนายความเกี่ยวกับการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ภายใต้สถานการณ์ปกติเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนอเมริกันที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกอนุมัติในการขอวีซ่าคู่สมรส ทนายความเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อย่างไรก็ตามจะดำเนินการตามกระบวนการของวีซ่าอย่างราบรื่น ลดระยะเวลาในการรอ และความยุ่งยาก เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K3 ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการเตรียมเอกสารและเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งคนอเมริกันจำนวนมากไม่มีเวลาหรือแหล่งข้อมูลที่จะรวบรวมได้สำเร็จ สำนักงานของเราเป็นสำนักงานที่ให้บริการ 2 ภาษา และทนายความไทยของเราช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดต่อและขอเอกสารภาษาไทยจากสำนักงานของรัฐบาลไทย ทนายความด้านวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเราเข้าถึงโดยตรงทั้ง USCIS และสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ และมีประสบการณ์หลายปีในการยื่นขอได้สำเร็จ ลดความกดดันเกี่ยวกับวีซ่าคู่สมรส สหรัฐอเมริกา K3 สำหรับคนไทย

บทความแนะนำ:

  • วีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่หมั้นคนไทย: การสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

  • การพาบุตรของคู่สมรสคนไทยไปสหรัฐอเมริกา: วีซ่า K2 และ K4
  •