กระทรวงสาธารณสุข เปิดเว็บไซต์ กัญชาทางการแพทย์ หวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์เกี่ยวเว็บไซต์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเว็บไซต์ Medcannabis 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องครบวงจร อัดแน่นไปด้วยข้อมูลสุขภาพครอบคลุมทุกด้านผ่านบทความในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การปลูก ผลิต รักษา วิจัย รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ

ประชาชนสามารถไปค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนถึงแม้ว่ากัญชาจะได้รับอนุญาตให้ในยาเพื่อใช้รักษาได้แล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางประเภทที่ไม่ได้ป่วยแต่อยากสูบกัญชาเพื่อคสามสนุกสยานเท่านั้น

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอนุญาติให้ใช้กัญชากับผู้ป่วยได้แต่แล้ว แต่ในบางประเทศอย่าง Canada และ Uruguay การใช้กัญชานั้นไม่เป็นความผิดและสามารถใช้กันได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งอนุญาตจากศาลก่อน

ดังนั้นการใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายคือต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อน มิฉะนั้นแล้วกัญชาก็คือยาเสพติดนั่นเอง

{ 0 comments }

หลังจากพิสูจน์ดีเอ็นเอ นักแสดงหนุ่มต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูถึงเดือนละ 7 แสนบาท และจ่ายอีกกว่า 2 ล้านบาท เป็นค่าชดเชยที่เสียรายได้ระหว่างคลอดและค่าทำคลอด

โอเวน วิลสัน นักแสดงชายชาวอเมริกันชื่อดังวัย 50 ปี เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับวารุณี วงศ์วิเรศ สาวไทยวัย 35 ปี เธอได้สานสัมพันธ์กับ โอเวน วิลสัน มานานกว่า 5 ปีแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเปิดเผย ต่อมาเมื่อ วารุณี เป็นฝ่ายตั้งท้องลูกของเขา โอเวน วิลสันกลับไม่ยอมรับเด็กในท้องโดยสงสัยว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของตน และไม่อยากมีส่วนรับผิดชอบใดๆ

เมื่อเดือน พ.ค. 2018 วารุณี ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน ได้ยื่นเรื่องฟ้องศาล ก่อนจะโพสต์ภาพอัลตราซาวนด์บอกชื่อและเพศของลูก ต่อมา โอเวน วิลสัน ได้เรียกร้องตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งผลก็ออกมายืนยันชัดเจนว่า โอเวน วิลสัน เป็นพ่อของเด็ก

ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูและข้อตกลงต่างๆ ได้ระบุว่า โอเวน วิลสันต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ 758,500 บาท และค่าชดเชยที่ขาดรายได้รวมทั้งค่าทำคลอดเป็นเงิน 2,123,959 บาท ให้กับ วารุณี

โดยปกติทั่วไปฝ่ายชายและหญิงต้องการที่จะมีอำนาจในการปกครองดูแลบุตร ซึ่งกรณีนี้วารุณีอยากให้นายวิลสันมาพบลูกสักครั้ง แต่นายวิลสันได้ปฏิเสธที่จะเจอ ดังนั้นกรณีนี้ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตรเกิดขึ้น

 

{ 0 comments }

ประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่

November 12, 2020

กระทรวงมหาดไทยประกาศเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563จากกำหนดเดิม เริ่มใช้ 1 มกราคม 2563 จากความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ในการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อรับรองการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวอีก 8 ฉบับ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดปนะกอบกับมีระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองดังกล่าว การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล และไม่กล้าตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อวัตถุงประสงค์อืนๆ ดังนั้นการเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ในเวลานี้ จึงเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรทำการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวใหถี่ถ้วน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม

Read the full article →

อาม่าวัย 76 ฟ้องลูกสาวปลอมเอกสารยักยอก 250 ล้านเกลี้ยงบัญชี

November 12, 2020

วันที่ 19 พ.ย. 62 อาม่าฮวย ศรีวิรัตน์ อายุ 76 ปี พร้อมหลานสาว ยื่นฟ้องพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง รวม 4 คน รวมถึงลูกสาวของตัวเอง ร่วมกันแอบเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งรวม 4 คน และลูกสาวร่วมกันแอบเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ จากเดิมลงลายมือชื่อเปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือ และปลอมเอกสารที่เป็นหนังสือมอบอำนาจให้ตนเองมีอำนาจโดยเบิกถอนเงินและสั่งจ่ายเช็คแทนในบัญชีกระแสรายวัน ถอนเงินออกจากบัญชี อีกทั้งลักเอาเงินออกจากกองทุนเปิดฯ ไปกว่า 250 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่น ๆ ไปจนหมดเกลี้ยง เมื่อปี 2557 ในช่วงที่อาม่าฮวยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เจาะคอ และมือเท้าอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งการปลอมเอกสารในกรณีดังกล่าวนี้มีความผิดตามกฎหมายอาญา และโดยทั่วไปในครอบครัวที่มีทรัพย์สินจำนวนมากมักจะเกิดเหตุการณ์อย่างดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้จัดการมรดกหรือผู้ที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆ ในครอบครัว ควรหาวิธีการจัดการทรัพย์สินมรดกให้ปลอดภัยมากกว่าปกติ  

Read the full article →

ค่าชดเชยหลังเกษียร

November 12, 2020

โดยทั่วไปนายจ้างในภาคเอกชนในประเทศไทยไม่มีการกำหนดอายุเกษียณแน่นอนสำหรับลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อมและขนาดย่อยส่วนใหญ่ไม่มีการทำสัญญาจ้างและไม่มีกำหนดเวลาเกษียณเพื่อให้ลูกจ้างลาออกเองและเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชย สาระสำคัญอายุอายุเกษียณคือการที่แรงงานหยุดทำงานโดยไม่มีอายุเกษียณที่แน่นอน โดยเฉพาะกรณีที่ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินชดเชยทั้งๆ ที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันกฎหมายแรงงานได้บัญญัติให้ได้รับค่าชดเชยหลังเกษียณถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะไม่ได้กำหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน คือ กรณีแรก เกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ในกรณีที่สองที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนาและให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น

Read the full article →

อัพเดทกฎหมายใหม่ น่าสนใจ

August 19, 2020

  สรุปกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ 3 ฉบับ เริ่มใช้บังคับแล้ว กฎหมายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใหม่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์มีชื่อในทะเบียนจะยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องเสียภาษี0.02% บางคนอาจคิดว่าเพียงแต่มีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ แต่การกระทำดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับคำปรึกษาจากทนายความอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เสนอแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่การคุ้มครองการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น เปิดทางเจ้าของสิทธิ์แจ้ง ISP ถอดงานละเมิดจากเว็บได้ทันที จากเดิมต้องร้องขอต่อศาลสั่ง พร้อมเพิ่มการเอาผิดผู้ผลิต ผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮก หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำตามร่างกฎหมายฉบับใหม่สามารถระงับการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ได้เร็วกว่าระบบปัจจุบัน ในอดีตกฎหมายเดิมถูกนำมาใช้จำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ฐานหมิ่นประมาท แต่เสนอแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของประชาชนนั้นเพื่อเจาะจงไปที่การเอาผิดฐานปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโทษทางอาญา อย่างไรก็ดี  ความผิดฐานหมิ่นประมาทฟ้องคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง ฐานละเมิด และ ฟ้องอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาในวิธีปกติ

Read the full article →

กฎหมายหย่าใหม่ของจีน ต้องรอ 30 วันเพื่อหย่า

August 18, 2020

Credit photo by Flickr ประเทศจีนได้ออกกฎหมายหย่าใหม่ โดยมีเงื่อนไงต้องหย่าหลังจากตกลงกัน 30 วัน ประเทศจีนออกกฎหมายใหม่โดยกำหนดให้คู่สมรสที่ต้องการยุติการแต่งงานมีเวลาเพื่อทบทวนหรือให้เวลาเพื่ออารมณ์สงบลงกันก่อน เพื่อลดอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศจีน ตั้งแต่ปีหน้าคู่สมรสที่พร้อมสำหรับการหย่าร้างตามข้อตกลงจะต้องรอ 30 วัน เพื่อทบทวนการตัดสินใจใหม่ตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ที่ผ่านโดยสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชาชนสามารถจดทะเบียนหย่าได้ภายในเวลานี้ หลังจากช่วงเวลารอคอย ผู้ที่ต้องการหย่าจะต้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเอกสารการหย่าอย่างเป็นทางการ โดยกฎหมายใหม่นี้จะใช้ไม่ได้กับครอบครัวที่มีประวัติความรุนแรงในครอบครัวหรือการคบชู้ เพราะคู่สมรสเหล่านี้มักจะหย่าร้างกันด้วยการฟ้องร้อง จึงเข้าข้อกำหนดการรอหย่าใน 30 วันที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนประเทศไทย กฎหมายหย่า หากเป็นการสมรสที่สำนักงานเขตที่ประเทศไทยและคู่สมรสสมัครใจหย่าโดยความยินยอมสามารถจดทะเบียนหย่าได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลาดังข้างต้น แต่หากดำเนินการหย่าโดยศาลจะต้องมีบางเหตุหย่าที่ต้องแยกกันอยู่อย่างน้อย 3 ปี หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งร้างเกิน 1 ปี

Read the full article →

ปรับเกณฑ์อายุรับโทษเด็ก

August 5, 2020

อนุมัติร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยมีการแก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในการได้รับยกเว้นโทษทางอาญาจากเดิมอายุไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี ปัจจุบันยังคงใช้ประมวลกฎหมายอาญา โดยเด็กที่ได้กระทำความผิดทางอาญา เช่น ฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ หรือความผิดอื่นๆ ที่เป็นโทษทางอาญา ยังให้ถือว่าเด็กคนนั้นมีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา หากอายุไม่เกิน 10 ปี รวมทั้งมาตรการอื่นเเทนการรับโทษทางอาญา จากเดิมกำหนดไว้เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เป็นเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี การแก้ไขเกณฑ์อายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาในครั้งนี้ เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ศาลเยาวชนและครอบครัวมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ดำเนินคดีเด็กจะต้องเป็นผู้ได้สอบผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อน โดยปกติแล้วคดีของเยาวชนจะอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ใช่ศาลอาญา ซึ่งมีวิธีการพิเศษที่ต่างแตกออกไปจากคดีของผู้ใหญ่ ทนายความจิราพร ทองปล้องผู้เชี่ยวชาญในคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดในคดีอาญา และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ ยังคงต้องรอกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

Read the full article →

ร่างกฎหมายให้สิทธิแพทย์ปลูกกัญชาได้

August 5, 2020

กระทรวงสาธารณะสุขเสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชา แก่ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ปลูกกัญชาเพื่อรักษาได้ ในอนาคตแพทย์และหมอพื้นบ้านอาจจะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการรักษา ผลิต นำเข้าหรือส่งออกกัญชาได้ กฎหมายที่มีอยู่เดิมนั้นไม่อนุญาตให้แพทย์และหมอพื้นบ้านปลูกกัญชาเพื่อการรักษาได้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากร่างดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณาก็จะช่วยให้ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญาชาสามารถผลิตยากัญชา ครอบครอง หรือส่งออกได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศอีกต่อไป การขออนุญาตเพื่อใช้กัญชาในทางใดๆ แน่นอนว่าการดำเนินการจะต้องยุ่งยากเนื่องจากกัญชาเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ดังนั้นในกระบวนการขออนุญาตที่อาจจะต้องมีทนายความยาเสพติดเป็นผู้ช่วยเพื่อให้ได้รับอนุญาต

Read the full article →

ประท้วงเพื่อหยุดล็อคดาวน์อีกครั้ง

July 30, 2020

คนบางกลุ่มในกรุงเทพฯ ได้รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาล ไม่ต้องการให้มีการประกาศล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของCOVID-19อีกครั้ง กลุ่มผู้ประท้วงนี้ได้เรียกร้องให้ยุติมาตรการจำกัดสิทธิในการพูดและการชุมนุมอย่างเสรีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การจำกัดสิทธิดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 นักวิจารณ์ของการประท้วงกล่าวว่า การชุมนุมได้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 หากมีผู้ชุมนุมมากกว่า 10 คนขึ้นไปถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และยังเข้าเงื่อนไขตามมาตรการควบคุมโรคอีกด้วย แต่ถ้าตำรวจหรือนักการเมืองพยายามใช้กฎหมายอาญาอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 34 มาตรา44 และมาตรา63  และในขณะนี้ยังไม่มีการลงโทษความผิดมาตรา 215 และยังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ

Read the full article →