กฎหมายประกาศให้ทำแท้งได้แล้ว

by admin on March 11, 2020

สำหรับประเทศไทยการทำแท้งถือเป็นปัญหามายาวนาน และถึงแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ทำแท้งได้ในบางกรณีก็ตามแต่ก็ยังคงพบปัญหาที่ทำให้หญิงท้องต้องทำแท้งเถื่อนอยู่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการทำแท้งของหญิงท้องไม่ผิดอีกต่อไป เนื่องจากกฎหมายอาญาที่บัญญัติเกี่ยวกับการห้ามหญิงทำแท้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ให้ความเป็นธรรมต่อชายและหญิงเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าหากครบ 360 วันหลังจากที่มีคำวินิจฉัยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ดังนั้นการทำแท้งจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

หลังจากที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวออกมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งถูกกฎหมาย ซึ่งด้วยจารีตประเพณีของไทยการทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม และอาจจะเป็นการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอีกด้วย

ในอีกด้านหนึ่งก็มีบุคคลที่เห็นชอบต่อกฎหมายนี้ โดยมองว่าการทำแท้งนั้นเป็นเพียง “ปัญหาสุขภาพ” เนื่องจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดู และต้องการให้มีการทำแท้งในโรงพยาบาลอย่างถูกกฎหมายโดยไม่พึ่งพาการบริการทำแท้งใต้ดิน

ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวยังคงไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้นหากหญิงใดทำแท้งก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาอยู่ แต่หากเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายการทำแท้งโดยแพทย์หรือเหตุอื่นตามที่กฎหมายอนุญาตการทำแท้งนี้ก็อาจจะสามรถทำได้อย่างถูกกฎหมาย

หากหญิงใดไม่ต้องการที่จะทำแท้งยังมีทางเลือกอื่นเช่น มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมหรือการรับบุตรบุญธรรม 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: