กฎหมายหย่าใหม่ของจีน ต้องรอ 30 วันเพื่อหย่า

by admin on August 18, 2020

16027797842_19353da108_w

Credit photo by Flickr

ประเทศจีนได้ออกกฎหมายหย่าใหม่ โดยมีเงื่อนไงต้องหย่าหลังจากตกลงกัน 30 วัน

ประเทศจีนออกกฎหมายใหม่โดยกำหนดให้คู่สมรสที่ต้องการยุติการแต่งงานมีเวลาเพื่อทบทวนหรือให้เวลาเพื่ออารมณ์สงบลงกันก่อน เพื่อลดอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศจีน

ตั้งแต่ปีหน้าคู่สมรสที่พร้อมสำหรับการหย่าร้างตามข้อตกลงจะต้องรอ 30 วัน เพื่อทบทวนการตัดสินใจใหม่ตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ที่ผ่านโดยสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ประชาชนสามารถจดทะเบียนหย่าได้ภายในเวลานี้ หลังจากช่วงเวลารอคอย ผู้ที่ต้องการหย่าจะต้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเอกสารการหย่าอย่างเป็นทางการ

โดยกฎหมายใหม่นี้จะใช้ไม่ได้กับครอบครัวที่มีประวัติความรุนแรงในครอบครัวหรือการคบชู้ เพราะคู่สมรสเหล่านี้มักจะหย่าร้างกันด้วยการฟ้องร้อง จึงเข้าข้อกำหนดการรอหย่าใน 30 วันที่กล่าวมาข้างต้น

ส่วนประเทศไทย กฎหมายหย่า หากเป็นการสมรสที่สำนักงานเขตที่ประเทศไทยและคู่สมรสสมัครใจหย่าโดยความยินยอมสามารถจดทะเบียนหย่าได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลาดังข้างต้น แต่หากดำเนินการหย่าโดยศาลจะต้องมีบางเหตุหย่าที่ต้องแยกกันอยู่อย่างน้อย 3 ปี หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งร้างเกิน 1 ปี

Leave a Comment

Previous post:

Next post: