ความผิดกักตุนหน้ากากอนามัย ขายแพงเกินราคาจริง

by admin on January 29, 2020

สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดการกักตุนหน้ากากอนามัยของประชาชนทั้งไทยและจีน ผู้ขายเริ่มขายหน้ากากอนามัยแพงเกินราคาจริง ตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาด เริ่มหาซื้อยาก การกักตุน และเสนอขายในราคาที่แพงกว่าปกติ ดังกล่าวผิดต่อกฎหมายหรือไม่ มีทนายความคดีธุรกิจได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานขายสินค้าเกินราคา  โดยเนื้อหาว่า

ประเทศไทย มีกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้ คือ พรบ.ราคาสินค้าและบริการ เพื่อควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ให้เกินราคาที่ขายกันอยู่ได้ และการกักตุน จะต้องมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมก่อน จึงจะสามารถอาผิดได้ และต้องเป็นกรณีที่กักตุนไว้เพื่อจำหน่าย หรือนำออกจำหน่ายล่าช้า

ดังนั้นเมื่อการที่ขายสินค้าเกินราคา ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ ในเรื่องนี้ คือ โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

หากพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ กรมการค้าภายใน เบอร์ 1569

Leave a Comment

Previous post:

Next post: