ครูถูกจับค้าประเวณีเด็กและอาจโดนฟ้องละเมิด

by admin on March 1, 2020

ครูที่จังหวัดสุรินทร์เปิดร้านโคราโอเกะบังหน้าเพื่อเปิดสถานบริการค้าประเวณีเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตนประจำอยู่ ตามกฎหมายอาญาอาจจะมีความผิดค้ามนุษย์ พรากผู้เยาว์ไปจากผู้ปกครองและอาจจะผิดละฐานละเมิดอีกด้วย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมามีการเข้าจับคุมร้านโคราโอเกะที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยร้านคาราโอเกะทั้ง 3 แห่งดังกล่าวนี้เปิดบังหน้าเพื่อแอบแฝงขายบริการทางเพศซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเสนอขายบริการทางเพศในราคา 1,200 บาท ซึ่งเด็กได้ส่วนแบ่ง 900 บาท ทางร้านหักไว้ 300 บาท

ร้านคาราโอเกะ 3 แห่งนี้ มีครูชำนาญการของโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งหนึ่งภายในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิเป็นเจ้าของร้าน และอาจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วยในการให้ทางสะดวกแก่การเปิดสถานบริการ ซึ่งในกรณีนี้ครูอาจจะมีความผิดฐานค้าประเวณีเด็กตามกฎหมายอาญาและอาจจะถูกปลดออกจากการเป็นข้าราชการอีกด้วย

กรณีที่กล่าวมานี้ครูอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาและผู้ปกครองของเด็กอาจจะไม่ได้รับค่าเสียหายจากการถูกละเมิดในทางแพ่ง ดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับคำแนะนำจากทนายความจิราพรก็อาจจะได้รับค่าเสียหายด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: