ครูโดนจับฐานค้าประเวณีและอาจจะโดนคดีละเมิด

by admin on March 1, 2020

เมื่อครูที่เปิดร้านโคราโอเกะบังหน้าเพื่อเปิดสถานบริการหรือค้าประเวณีเด็กนักเรียน ตามกฎหมายอาญาอาจจะมีความผิดค้ามนุษย์ พรากผู้เยาว์ไปจากผู้ปกครองและอาจจะผิดละฐานละเมิดอีกด้วย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมามีการเข้าจับคุมร้านโคราโอเกะที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์พร้อมกันทั้ง 3 ร้าน โดยร้านคาราโอเกะดังแห่งกล่าวนี้เปิดบังหน้าเพื่อแอบแฝงขายบริการทางเพศซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวนมาก โดยเสนอขายบริการทางเพศในราคา 1,200 บาท ซึ่งเด็กได้ส่วนแบ่ง 900 บาท ทางร้านหัก ไว้ 300 บาท

โดยร้านคาราโอเกะ 3 แห่งนี้ มีครูชำนาญการของโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งหนึ่งภายในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิเป็นเจ้าของร้าน และอาจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย ในกรณีนี้ครูอาจจะมีความผิดฐานค้าประเวณีเด็กตามกฎหมายอาญาและอาจจะถูกปลดออกจากราชการอีกด้วย

ถึงแม้ว่าคดีที่กล่าวมานี้จะเป็นการฟ้องคดีอาญาก็ตาม แต่ผู้เสียหายยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากการฟ้องละเมิดในทางแพ่ง ดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับคำแนะนำจากทนายความจิราพรผู้เสียหายอาจจะได้รับค่าเสียหายอีกด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: