ด่านายจ้างบนเฟสบุ๊ค ระวัง!! งดค่าชดเชย

by admin on February 21, 2020

โดยทั่วไปของการทำงานแล้ว การถูกนายจ้างตำหนิและก็ต้องมีบ้างที่ลูกจ้างอย่างเราต้องแอบไปบ่น ตัดพ้อระบายความในใจกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของโลกโซเซียลอย่างเฟสบุ๊ค หรือทวิสเตอร์ หรืออินสตาแกรม

เฟสบุ๊คหรือทวิสเตอร์ หรืออินสตาแกรมเป็นสื่อออนไลน์สาธารณะที่ผู้ใช้งานในการติดต่อกับบุคคลอื่น และบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อความที่มีผู้เขียนลงได้ และมีบุคคลภายนอกเข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่่ยวกับข้อความดังกล่าวได้

ดังนั้น การเขียนข้อความ บ่นหรือตัดพ้อ นายจ้าง ย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายจ้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า การกระทำของลูกจ้างที่โพสต์บ่นหรือตัดพ้อนายจ้างจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างอาจจะได้รับความเสียหายตามกฎหมายคดีแรงงานและยังเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งนายจ้างอาจมีสิทธิที่จะเลิกจ้างได้ ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 8206/2560 

จากกรณีดังกล่าวหากมีผู้กระทำตามในรูปแบบนี้ก็อาจจะไม่เป็นความผิดเสมอไป ซึ่งในแต่ละกรณีนั้นจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจมีความผิดมากกว่าหนึ่งกรณี ดังนั้นทนายความคดีแรงงานผู้ดำเนินคดีจะต้องตรวจข้อเท็จจริงทั้งหมด

Leave a Comment

Previous post:

Next post: