ประท้วงเพื่อหยุดล็อคดาวน์อีกครั้ง

by admin on July 30, 2020

คนบางกลุ่มในกรุงเทพฯ ได้รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาล ไม่ต้องการให้มีการประกาศล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของCOVID-19อีกครั้ง

กลุ่มผู้ประท้วงนี้ได้เรียกร้องให้ยุติมาตรการจำกัดสิทธิในการพูดและการชุมนุมอย่างเสรีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การจำกัดสิทธิดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

นักวิจารณ์ของการประท้วงกล่าวว่า การชุมนุมได้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 หากมีผู้ชุมนุมมากกว่า 10 คนขึ้นไปถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และยังเข้าเงื่อนไขตามมาตรการควบคุมโรคอีกด้วย

แต่ถ้าตำรวจหรือนักการเมืองพยายามใช้กฎหมายอาญาอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 34 มาตรา44 และมาตรา63  และในขณะนี้ยังไม่มีการลงโทษความผิดมาตรา 215 และยังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: