ประเทศไทยเปิดตัวเว็บไซต์การศึกษากัญชาทางการแพทย์

by admin on December 11, 2020

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเว็บไซต์ กัญชาทางการแพทย์ หวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์เกี่ยวเว็บไซต์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเว็บไซต์ Medcannabis 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องครบวงจร อัดแน่นไปด้วยข้อมูลสุขภาพครอบคลุมทุกด้านผ่านบทความในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การปลูก ผลิต รักษา วิจัย รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ

ประชาชนสามารถไปค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนถึงแม้ว่ากัญชาจะได้รับอนุญาตให้ในยาเพื่อใช้รักษาได้แล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางประเภทที่ไม่ได้ป่วยแต่อยากสูบกัญชาเพื่อคสามสนุกสยานเท่านั้น

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอนุญาติให้ใช้กัญชากับผู้ป่วยได้แต่แล้ว แต่ในบางประเทศอย่าง Canada และ Uruguay การใช้กัญชานั้นไม่เป็นความผิดและสามารถใช้กันได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งอนุญาตจากศาลก่อน

ดังนั้นการใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายคือต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อน มิฉะนั้นแล้วกัญชาก็คือยาเสพติดนั่นเอง

Leave a Comment

Previous post: