พกน้ำมันกัญชาเข้าประเทศผิดกฎหมายคดียาเสพติด

by admin on October 2, 2019

กรมศุลกากรเตือน พกพาสารสกัดน้ำมันกัญชาเข้าประเทศ ถูกจับ แม้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้

สารสกัดน้ำมันกัญชายังเป็นสินค้าห้ามให้มีการนำเข้าอยู่ แม้ว่าจะมีประกาศพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้กัญชาและกระท่อม ใช้เพื่อการแพทย์ได้ก็ตาม โดยมีการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารแล้วพบว่า มีการนำเข้าสารสกัดน้ำมันกัญชา และการลักลอบนำเข้าสารสกัดน้ำมันกัญชากว่า1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากทางไปรษณีย์ที่ส่งมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ สหรัฐ และแคนาดา

สำหรับประเทศไทยการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค กัญชาหากไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีการใช้จากองค์การอาหารและยาหรือโดยเฉพาะทางการแพทย์ ก็อาจจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

Leave a Comment

Previous post:

Next post: