ฟิลิปปินส์ระงับออกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน หวั่นเชื้อโคโรน่าระบาด

by admin on January 28, 2020

หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอูฮั่นประเทศจีน ทำให้หลายประเทศในทวีปเอเชียใต้ได้มีมาตรการวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวจีนในสนามบินกันอย่างเข้มงวด

การระงับออกวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนของฟิลิปปินส์ มีขึ้นหลังจากรัฐบาลมาเลเซีย ประกาศระงับออกวีซ่าให้กับชาวจีนจากมณฑลหูเป่ย์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติ

ในวันที่ 28 มกราคม สำนักตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์แถลงการสั่งระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยว ณ จุดผ่านแดนกับพลเมืองสัญชาติจีนทั้งหมด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ แม้ว่าขณะนี้ในฟิลิปปินส์ ยังไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสก็ตาม

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เรากำลังดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อชะลอการเดินทางเข้าประเทศของชาวจีน ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้”

แต่อย่างไรก็ตาม คำประกาศดังกล่าวยังไม่ถือเป็นคำสั่งห้ามชาวจีนเข้าประเทศ แต่เป็นเพียงมาตรการป้องกันโรคที่สนามบินเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้โอกาสที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเข้าสู่ฟิลิปปินส์นั้นลดลงตามไปด้วย

ในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีนโยบายห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยหรือส่งตัวกลับประเทศ ดังนั้นควรป้องกันเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสในเบื้องต้นได้โดยการใส่มาส์คปิดปากเมื่ออยู่ในที่มีผู้คนแออัด

Leave a Comment

Previous post:

Next post: