ฟ้องสามีหรือภรรยาน้อย (ชู้)

by admin on March 14, 2020

หลายคู่สมรสที่แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตผลใดๆ ก็ตามทุกคู่สมรสจะมุ่งตรงไปที่การหย่า แต่หากชีวิตคู่ที่มีปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากสามีน้อยหรือภรรยาน้อยปลายทางจุดจบอาจจะไม่ต้องเป็นการหย่าเสมอไป

ปัจจุบันเมื่อสามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจไปมีสามีน้อยหรือภรรยาน้อยก็อาจจะทำให้ชีวิตคู่ถึงจุดจบลงได้ด้วยกันฟ้องหย่า แต่การฟ้องหย่านั้นเป็นแค่เพียงการแบ่งสินสมรสและหน้าที่ของสามีภรรยาจบลงตามกฎหมาย หากผู้ที่ได้รับความเสียหายคิดว่าตนควรได้รับสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากการถูกพรากสามีหรือภรรยาไปจึงควรมุ่งตรงไปที่การฟ้องสามีน้อยหรือภรรยาน้อย ( ฟ้องชู้ )

จากคำแนะนำของทนายสุธิดาในเรื่องของการฟ้องสามีหรือภรรยาน้อยนั้นอาจจะต้องมีหลีกฐานพยานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อเป็นอย่างมากโดยพยานหลักฐานต้องชัดเจนและหนักแน่น เช่น หลับนอนร่วมเตียงเดียวกันในบ้านที่มีบุตรอยู่ หรือเปิดเผยแสดงตัวสามีน้อยหรือภรรยาน้อยให้ผู้คนได้รู้จัก และหากฝ่ายผู้เสียหายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ดังที่กล่าวมา ผู้เสียหายอาจจะได้รับค่าชดแทนจากสามีน้อยหรือภรรยาน้อยจากการที่พรากสามีหรือภรรยาไป

จากคำพิพากษาการดูหนัง ทานข้าวด้วยกันหรือแอบนอนร่วมกันตามโรงแรม อาจจะยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10851/2555

Leave a Comment

Previous post:

Next post: