ฟ้องภรรยาน้อย (ฟ้องชู้)

by admin on March 14, 2020

สาเหตุหลักๆ ของการเลิกราส่วนใหญ่แล้วมาจากการมีสามีน้อยหรือภรรยาน้อย ทำให้ฝ่ายคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องการที่จะฟ้องผู้ที่เป็นน้อยหรือฟ้องชู้

ปัจจุบันเมื่อสามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจไปมีภรรยาน้อยก็อาจจะทำให้ชีวิตคู่ถึงจุดจบลงได้ด้วยกันฟ้องหย่า แต่การฟ้องหย่านั้นเป็นแค่เพียงการแบ่งสินสมรสและหน้าที่ของสามีภรรยาจบลงตามกฎหมาย หากผู้ที่ได้รับความเสียหายคิดว่าตนควรได้รับสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากการถูกพรากสามีไปจึงควรมุ่งตรงไปที่การฟ้องสามีน้อยหรือภรรยาน้อย ( ฟ้องชู้ )

จากคำแนะนำของทนายความครอบครัวในเรื่องของการฟ้องภรรยาน้อยนั้น ตามกฎหมายไม่สามารถฟ้องได้แค่เพียงภรรยาน้อย(เมียน้อย) แต่ไม่มีกฎหมายที่จะฟ้องสามีน้อยได้ และการฟ้องอาจจะต้องมีหลักฐานพยานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อเป็นอย่างมากโดยพยานหลักฐานต้องชัดเจนและหนักแน่น เช่น หลับนอนร่วมเตียงเดียวกันในบ้านที่มีบุตรอยู่ หรือเปิดเผยแสดงตัวภรรยาน้อยให้ผู้คนได้รู้จัก และหากฝ่ายผู้เสียหายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ดังที่กล่าวมา ผู้เสียหายอาจจะได้รับค่าชดแทนจากภรรยาน้อยจากการที่พรากสามีไป

จากคำพิพากษาการดูหนัง ทานข้าวด้วยกันหรือแอบนอนร่วมกันตามโรงแรม อาจจะยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10851/2555   

Leave a Comment

Previous post:

Next post: