ภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ต.ม. ห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

by admin on January 27, 2020

ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งมีต้นตอมาจากเมืองอู่ฮั่น ตามกฎหมายไทยได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ต.ม. ห้ามไม่ให้คนจีนเข้าประเทศไทยหรือไม่ และสามารถส่งตัวคนจีนที่ติดเชื้อไวรัสกลับประเทศได้หรือไม่

หลังจากที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาขึ้น ตอนนี้ประเทศจีนได้มีมาตรการสั่งห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศแล้ว แต่ว่าก็ยังมีคนจีนบางกลุ่มที่สามารถเดินทางออกมาได้แล้ว ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังอยู่ในระยะที่ไม่ได้แสดงอาการ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ ทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมคนไทยยังไม่มีมาตรการที่จะห้ามไม่ให้คนจีนเข้ามาในประเทศไทยอีก

ในเเง่มุมของกฎหมาย ทนายความคดีระหว่างประเทศ   ได้ให้ความรู้ไว้ในคลิปวิดีโอ ต.ม. ห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่  เนื้อความว่ากฎหมายไทยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง

ประเทศไทยมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนเข้ามาในประเทศ ไทย กรณีมีโรคระบาด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจ มีแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย ปัจจุบันอาจะมีมาตรการที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการแล้ว โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และมีแพทย์ที่ทำการตรวจสอบ ทำการเฝ้าระวัง

ส่วนคนจีนที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แล้ว และพบการติดเชื้อในภายหลัง จะค่อนข้างยากในการส่งตัวกลัว เพราะค่อนข้างละเอียดอ่อน ในทางสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับ กฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ในการจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อแล้ว การป้องกันที่ดีที่สุด คือการห้ามไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาในราชอาณาจักร

ส่วนกรณีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติ สถานทูตแต่ละประเทศย่อมให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งหวังว่าสถานทูตจีนก็จะให้ความช่วยเหลือในการรับตัวพลเมืองประชาชนชาวจีนกลับประเทศเช่นกัน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: