รมว.ดิจิทัล ยันไม่ได้บังคับร้านกาแฟเก็บข้อมูล WiFi แค่ขอความร่วมมือ

by admin on November 11, 2019

วันที่ 9 ตุลาคม รมว.ดิจิทัล ได้ขอความร่วมมือร้านกาแฟเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ Wi-Fi ของร้าน บันทึกลูกค้าที่ขอพาสเวิร์ดและติดกล้องวงจรปิด ซึ่งหากไม่ทำตามก็ไม่ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

รมว.ดิจิทัล หรือรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ขอความร่วมมือตาม พรบ.คอมพิวเตอร์  ปี 2550 มีการระบุไว้ว่า ถ้าเป็นสถานประกอบการและให้บริการบุคคลทั่วไปสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ ตามกฎหมายระบุว่าต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่ยืนยันว่า คนที่ใช้บริการเป็นใคร เข้าออกเวลาไหน โดยหลักการระบุว่า ถ้าผู้ประกอบการรายใดที่ยังไม่จัดเก็บก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

แต่กรรมาธิการร่างกฎหมายปี 2550 แจ้งว่านโยบายการเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น  สตาบัค อูปองแปง เป็นต้น แต่ร้านกาแฟเล็กๆ ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะไม่ใช้หลักเกณฑ์แบบนี้เพราะถือว่าเป็นการผลักภาระให้ผู้ประกอบการรายเล็กมากเกินไป

การบันทึกข้อมูลของลูกค้านั้นอาจมองได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้เพราะตามรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมีเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจาการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ

Leave a Comment

Previous post:

Next post: