วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้นอเมริกาขอพร้อมกันได้หรือไม่

by admin on March 17, 2020

มีหลายคนที่ได้ทำการขอยื่นวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาไปแล้ว แต่การยื่นขอวีซ่านั้นมีระยะเวลานานพอสมควรในการทราบผลอนุมัติ จึงมีคำถามขึ้นมาว่าสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวในระหว่างที่รอการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคู่หมั้นหรือคนรักคนไทยทั่วไปเมื่อหมั้นหรือแต่งงานกันแล้วก็สามารถที่จะย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ แต่ในกรณีที่จะกล่าวดังต่อไปนี้คือต่างชาติกับคนไทยนั้นเมื่อฝ่ายชายหรือหญิงที่ต้องการอีกฝ่ายย้ายไปอยู่และใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่อเมริกาจึงจำเป็นต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไป

การยื่ขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนเป็นอย่างต่ำเพื่อทราบผลอนุมัติ ซึ่งถือว่าเป็นเวลานานพอสมควร และเมื่อมีคำถามขึ้นมาว่าสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวในระหว่างที่รอการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่เนื่องจากวีซ่าท่องเที่ยวนั้นใช้ระยะเวลาในการทราบผลเร็วกว่าวีซ่าคู่หมั้น

จากคำแนะนำของทนายจิตต์โสภิณฑ์นั้น กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ให้ขอในช่วงเวลาเดียวกันทุกคนอาจจะยื่นขอวีซ่าท่องเทียวได้แต่วีซ่าท่องเที่ยวนั้นอาจจะถูกปฏิเสธสูง เนื่องจากทางUSCISสามารถตรวจสอบประวัติได้ว่าเคยมีการยื่นขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นมาก่อนแล้ว

ดังนั้นหากผู้ใดที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปอยู่อาศัยกับคู่สมรสในสหรัฐอเมริกาโดยเร็ว จึงต้องมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่รู้ข้อมูลในการทำเอกสารให้ขั้นตอนการขอวีซ่าสั้นลงและเป็นไปได้รวดเร็ว

Leave a Comment

Previous post:

Next post: