สิงคโปร์เริ่มใช้กฎหมายข่าวปลอม โทษหนักจำคุก 10 ปี

by admin on November 11, 2019

กฎหมายต่อต้าน “ข่าวปลอม” ของสิงคโปร์เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ระบุโทษหนักแก่ผู้เผยแพร่ มีความผิดทางอาญาอาจติดคุกนาน 10 ปี

สิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ กฎหมายข่าวปลอม หรือ Fake News Law แล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อจัดการกับการเผยแพร่ข่าวปลอมหลังจากปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีการเถียงกันอย่างยาวนาน

กฎหมายฉบับนี้ กำหนดโทษแก่ผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมผ่านบัญชีออนไลน์ โดยผู้กระทำผิดประเภทรายบุคคลจะต้องเสียค่าปรับ 1 แสนดอลลาร์สิงคโปร์หรือจำคุกเป็นเวลาถึง 10 ปี (ขั้นสูงสุด) หรือทั้งจำคุกและปรับ ส่วนผู้กระทำผิดที่เป็นองค์กร จะต้องจ่ายค่าปรับขั้นสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจแก่รัฐบาลในการกำหนดทิศทางการแก้ไข เพื่อบังคับให้ผู้โพสต์ข่าวปลอมบนช่องทางออนไลน์ต้องแก้ไขและหยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมนั้นๆ

จะให้การยกเว้นเป็นการชั่วคราวให้กับคนกลางที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวจะยังไม่ถูกลงโทษในทันทีหากไม่สามารถแก้ไขหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวปลอมบนแพลตฟอร์มของกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าว

ในประเทศไทยก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการเผยแผร่ข่าวปลอมใน พ.ร.บ.ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่อยู่ในกระแสสังคมออนไลน์ และหากมีการกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจากการโพสต์ข่าวปลอมก็อาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลอื่นและอาจมีความตามกฎหมายผิดอาญาแยกเป็นความผิดอีกฐานหนึ่งด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: