สิทธิในอากาศสะอาด

by admin on March 3, 2020

ช่วงนี้ปัญหามลพิษทางอากาศเลวร้ายขึ้นในหลายพื้นที่จนอาจเรียกได้ว่าถึงขั้นวิกฤต โดยเฉพาะภาคกลางและกรุงเทพฯ ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกจนมองไม่เห็นฟ้าไปหลายวัน ทำให้มีประชาชนเริ่มออกมาทวงสิทธิในอากาศสะอาด

สำหรับประเทศไทยเองนั้น กฎหมายก็เปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ซึ่งอาจจะกระทำโดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายสิทธิในอากาศสะอาด  เฉพาะออกมาบังคับอย่างแน่นอนเนื่องจากการมลพิษในอากาศของประเทศไทยไม่มีถึงกับเข้าขั้นวิกฤตมาก่อน อย่างในประเทศอังกฤษในปีหลังจากเกิดปัญหาควันพิษในปี 1952 ที่ทำให้คนตายเป็นพันคนก็มีการออก Clean Air Act  จากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดตั้งคำถามต่อประเทศไทยว่าต้องให้มีประชาชนตายก่อนใช่หรือไม่ ถึงจะมีการกำหนดมาตราหรืออกกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นในประเทศไทยในตอนนี้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: