หญิงจีนติดคุกสหรัฐเพราะไปคลอดลูกผิดกฎหมายเพื่อให้ได้สัญชาติ

by admin on January 9, 2020

สาวชาวจีนรับโทษจำคุกเป็นเวลา 10 เดือนจากการทำธุรกิจที่ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ชาวจีนเดินทางมาสหรัฐฯเพื่อคลอดบุตรอย่างผิดกฎหมาย และเพื่อให้เด็กได้สัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ โดยอัตโนมัติตามหลักดินแดน

สาวจีนถูกศาลพิพากษาในซานตา แอนนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ตัดสินว่ามีความผิดจากการเป็นผู้สมคบคิดและจัดทำวีซ่าสหรัฐปลอมให้กับบริษัททัวร์ที่ช่วยพาหญิงมีครรภ์ชาวจีนมาคลอดบุตรที่แคลิฟอร์เนียหรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘You Win USA”

บริษัทดังกล่าวช่วยหญิงชาวจีนกว่า 500 คนให้เดินทางมาสหรัฐฯเพื่อคลอดบุตรให้ได้เป็นทารกอเมริกันและใช้อพาร์ทเมนต์ใน Irvine รัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นที่อยู่ในระหว่างรอคลอดของหญิงมีครรภ์

บริษัทสอนให้หญิงมีครรภ์เหล่านี้โกหกในคำร้องขอวีซ่า และปกปิดไม่ให้รู้ว่าพวกเธอตั้งครรภ์ในช่วงที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในสหรัฐฯ เนื่องสหรัฐอเมริกายอมรับหลักการได้มาซึ่งสัญชาติโดยหลักดินแดน ทารกที่คลอดดินแดนของอเมริกาจึงได้สัญชาติมาด้วย

ตามหลักดินแดนของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทย กฎหมายได้ยกเว้นการได้มาซึ่งสัญชาติโดยหลักดินแดน ดังนั้นการที่ชาวต่างชาติมาคลอดบุตรในประเทศไทยบุตรนั้นจะไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติอย่างกรณีข้างต้น แต่ทารกนั้นได้รับสัญชาติไทยได้โดยอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆ ตามกฎหมายของไทย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: