อาม่าวัย 76 ฟ้องลูกสาวปลอมเอกสารยักยอก 250 ล้านเกลี้ยงบัญชี

by admin on November 12, 2020

วันที่ 19 พ.ย. 62 อาม่าฮวย ศรีวิรัตน์ อายุ 76 ปี พร้อมหลานสาว ยื่นฟ้องพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง รวม 4 คน รวมถึงลูกสาวของตัวเอง ร่วมกันแอบเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์

พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งรวม 4 คน และลูกสาวร่วมกันแอบเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ จากเดิมลงลายมือชื่อเปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือ และปลอมเอกสารที่เป็นหนังสือมอบอำนาจให้ตนเองมีอำนาจโดยเบิกถอนเงินและสั่งจ่ายเช็คแทนในบัญชีกระแสรายวัน ถอนเงินออกจากบัญชี อีกทั้งลักเอาเงินออกจากกองทุนเปิดฯ ไปกว่า 250 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่น ๆ ไปจนหมดเกลี้ยง เมื่อปี 2557 ในช่วงที่อาม่าฮวยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เจาะคอ และมือเท้าอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ซึ่งการปลอมเอกสารในกรณีดังกล่าวนี้มีความผิดตามกฎหมายอาญา และโดยทั่วไปในครอบครัวที่มีทรัพย์สินจำนวนมากมักจะเกิดเหตุการณ์อย่างดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้จัดการมรดกหรือผู้ที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆ ในครอบครัว ควรหาวิธีการจัดการทรัพย์สินมรดกให้ปลอดภัยมากกว่าปกติ

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: