เมืองหลวงออสซี่ รับรองกฎหมายกัญชาเพื่อสันทนาการ

by admin on September 26, 2019

กรุงแคนเบอร์รานับเป็นเมืองแห่งแรกของออสเตรเลียที่ รับรองการปลูก-ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

สภานิติบัญญัติดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลียมีมติในการเปิดเสรีให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองกัญชาได้ไม่เกินคนละ 50 กรัม หรือสามารถปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนได้ไม่เกินคนละ 2 ต้น หรือสูงสุดไม่เกิน 4 ต้น ต่อหนึ่งครอบครัว นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป โดยคำว่าดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลียหรือ Australian Capital Territory (ACT) ก็คือ รัฐบาลของกรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากร 4 แสน ทำให้เป็นรัฐแห่งแรกของออสเตรเลียที่มีการผ่านกฎหมายการใช้กัญชาในลักษณะดังกล่าว ขณะที่รัฐส่วนอื่นๆ การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการยังคงผิดกฎหมายอยู่ แต่ทั้งนี้ออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมายให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2559 แล้ว

Leave a Comment

Previous post:

Next post: