เลียม เฮมส์เวิร์ธ ฟ้องหย่า ไมลีย์ ไซรัส ไม่มีแบ่งสินสมรส ไม่มีค่าเลี้ยงดู

by admin on August 22, 2019

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เลียม เฮมส์เวิร์ธ นักแสดงชาวออสเตรเลียได้ยื่นฟ้องหย่า ไมลีย์ ไซรัสนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันต่อศาลนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

ฝ่ายชายให้เหตุผลว่า “ความแตกต่างที่ไม่สามารถปรับเข้าหากันได้” เป็นสาเหตุของการแยกทางของทั้งคู่ เอกสารทางศาลระบุว่าทั้งสองเพิ่งแต่งงานกันได้ 7 เดือน โดยสมรสกันเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมปี 2561 แต่วันที่แยกกันอยู่ หรือจะถูกกำหนดต่อไปภายหลัง นอกจากนี้เอกสารทางศาลระบุว่าทั้งเฮมส์เวิร์ธและไซรัสต่างทำสัญญาข้อตกลงก่อนสมรสไว้แล้ว ดังนั้นเฮมส์เวิร์ธจึงร้องขอต่อศาลว่าต่างฝ่ายต่างไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่กัน

โดยปกติแล้วการฟ้องหย่าจะสามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู และการจัดการทรัพย์สินต่างๆ ทั้งที่เป็นสินส่วนตัวและสินสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายได้ แต่เนื่องจากในกรณีของเลียม เฮมส์เวิร์ธและไมลีย์ ไซรัสที่ได้ตกลงทำสัญญาก่อนสมรสไว้ ดังนั้นการจัดการทรัพย์สินต่างๆ และการเรียกค่าเลี้ยงดู ทั้งคู่จึงต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

สัญญาก่อนสมรส เป็นสัญญาที่คู่สมรสนิยมทำขึ้นก่อนมีการการจดทะเบียนสมรส เนื่องจาก สามารถตกลงเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่างๆ การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยวางแผนด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สินตลอดจน การวางแผนชีวิตครอบครัวไว้ล่วงหน้า

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: