โฆษณาหลอกลวงพรบ.อาหารใหม่ โทษหนัก!

by admin on February 20, 2020

การโฆษณาสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์หรือในโซเซียลในทุกวันนี้ มีน่าตาที่สวยงามและดึงดูดผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพของสินค้าในความเป็นจริงนั้น จะตรงปกหรือไม่ก็ไม่สามารถอาจรู้ได้

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร  ฉบับใหม่ที่จะมีการประกาศใช้นั้น โดยการแก้ไขนี้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีความปลอดภัยและได้รับการโฆษณาอย่างถูกต้องไม่หลอกลวง เพราะมีการเพิ่มโทษจากเดิมจำคุก 3 ปี ปรับ 30,000 บาท เป็นจำคุก 3 ปี ปรับ 300,000 บาท

ในกรณีของกาแฟผสมยาลดความอ้วนจะมีโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือน และมีการเพิ่มโทษจากกฎหมายเดิมที่จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท เป็นของใหม่จำคุกเป็น 5 ปี ปรับ 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษที่แก้ไขใหม่นั้นมีการปรับโทษขึ้นสูงมากอย่างเห็นได้ชัด

การโฆษณาสินค้าให้มีความสวยงามและดึงดูดให้ผู้บริโภคมาสนใจนั้น หากในความเป็นจริงรูปร่างหรือคุณภาพในสินค้าไม่สวยงามและไม่น่าดึงดูดแล้วแบบนี้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายตามที่กล่าวมาดังข้างต้นได้ ดังนั้นการโฆษณาสินค้าจึงควรปรึกษาทนายความอ.ย.    เพื่อให้มั่นใจว่าการโฆษณาจะไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาในส่วนใดๆ บ้าง

Leave a Comment

Previous post:

Next post: