ไทยเปิดตัวซองบุหรี่ไร้แบรนด์สำเร็จเป็นชาติแรกของเอเชีย

by admin on August 20, 2019

กงสุลได้ออกกฎมาใหม่ สำหรับคนที่ขอทำพาสปอร์ตใหม่ ในกรณีพาสปอร์ตชำรุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อ หรือถูกจับเเล้วอยากทำพาสใหม่

เพื่อคัดกรองคนที่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงในการขอพาสปอร์ต ตอนนี้การขอใหม่ทุกกรณีจะต้องรอให้พาสปอร์ตเก่าหมดอายุก่อนถึงจะขอทำใหม่ได้ ในกรณีจำเป็นต้องทำจริงๆ จะต้องใช้เอกสารในการทำงาน สเตทเม้น ใบรับรองเงินเดือน และยื่นเรื่องคล้ายๆ กับการขอวีซ่าอเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา ในประเทศที่ต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ ส่วนคนที่ทำพาสปอร์ตครั้งแรก ขอและดำเนินการตามปกติ

หากทำพาสปอร์ตสูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: