ลุยเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม “ไวรัสโคโรนา”

February 21, 2020

จากกรณีที่มีผู้โดยสารคนไทยในสนามบินสุวรรณภูมิพบเห็นชายชาวจีนล้มลงต่อหน้าและมีการโพสต์ลงเฟสบุ๊ค ส่วนตัวถึงชายคนดังกล่าวว่าเสียชีวิตเนื่องจากไวรัสโคโรน่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ปอท.) เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีข่าวปลอมไวรัสโคโรนา   ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และกระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวจากสื่อโซเชียล เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และดำเนินคดีกับผู้โพสต์ ผู้แชร์ข่าวที่เป็นเท็จ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการส่งต่อข้อมูลซึ่งจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนก จากที่ได้ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีระบบจับผู้ปล่อยข่าวปลอมตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ในประเทศที่เป็นต้นตอของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างประเทศจีนอาจจะไม่มีกฎหมายที่จัดการกับผู้ปล่อยข่าวปลอมอย่างเข้มงวดแต่กลับปรากฎว่าผู้ที่ได้โพสต์ข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าได้หายตัวไปทีละคน การโพสต์ การแชร์ข่าวปลอม ข่าวลวง นอกจากจะเป็นภัยทั้งด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ คอยเฝ้าระวังและตรวจจับผู้เผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ซึ่งการเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าวนี้อาจจะยังมีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ส.2550  

Read the full article →

โฆษณาหลอกลวงพรบ.อาหารใหม่ โทษหนัก!

February 20, 2020

การโฆษณาสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์หรือในโซเซียลในทุกวันนี้ มีน่าตาที่สวยงามและดึงดูดผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพของสินค้าในความเป็นจริงนั้น จะตรงปกหรือไม่ก็ไม่สามารถอาจรู้ได้ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร  ฉบับใหม่ที่จะมีการประกาศใช้นั้น โดยการแก้ไขนี้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีความปลอดภัยและได้รับการโฆษณาอย่างถูกต้องไม่หลอกลวง เพราะมีการเพิ่มโทษจากเดิมจำคุก 3 ปี ปรับ 30,000 บาท เป็นจำคุก 3 ปี ปรับ 300,000 บาท ในกรณีของกาแฟผสมยาลดความอ้วนจะมีโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือน และมีการเพิ่มโทษจากกฎหมายเดิมที่จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท เป็นของใหม่จำคุกเป็น 5 ปี ปรับ 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษที่แก้ไขใหม่นั้นมีการปรับโทษขึ้นสูงมากอย่างเห็นได้ชัด การโฆษณาสินค้าให้มีความสวยงามและดึงดูดให้ผู้บริโภคมาสนใจนั้น หากในความเป็นจริงรูปร่างหรือคุณภาพในสินค้าไม่สวยงามและไม่น่าดึงดูดแล้วแบบนี้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายตามที่กล่าวมาดังข้างต้นได้ ดังนั้นการโฆษณาสินค้าจึงควรปรึกษาทนายความอ.ย.    เพื่อให้มั่นใจว่าการโฆษณาจะไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาในส่วนใดๆ บ้าง

Read the full article →

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องคู่รัก LGBTQ หลังถูกปฏิเสธจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

January 30, 2020

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่รับคำรับคำร้อง เหตุจำกัดสิทธิเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส คู่รักหลากหลายทางเพศอ้างเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นฟ้อง จึงยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาล ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่รับคำรับคำร้อง เหตุจำกัดสิทธิเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส คู่รักหลากหลายทางเพศอ้างเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นฟ้อง จึงยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาล ศาลมองว่าการไม่รับจดทะเบียนสมรสของเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ เป็นการกระทำทางปกครอง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้บุคคลสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ สามารถปรึกษากับทนายความ คดีปกครอง ครีครอบครัว จึงเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (2) ขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กำลังดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. ในขั้นตอนของฝ่ายบริหารเพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันให้มีสิทธิเท่าเทียมคู่สมรสต่างเพศแล้ว โดยมีสาระสำคัญ เช่น การจดทะเบียนสมรสของคู่ชีวิต, ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต, ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต, สิทธิในการรับมรดก ฯลฯ ทั้งนี้สามารถศึกษา ข้อดีข้อเสีย ความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส ในแง่การจัดการทรัพย์สิน ได้ที่นี่

Read the full article →

จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสหรือไม่ ในแง่การจัดการทรัพย์สิน

January 29, 2020

มีเรื่องที่เจอประจำคือ ไม่อยากจดทะเบียนสมรส หรือมีปัญหาจากการไม่จดทะเบียนสมรส เราจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ในแง่ของการจัดการทรัพย์สิน ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการจดทะเบียนสมรสจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของลูกความแต่ละคน  ฝ่านที่มีเงิน ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงทางการเงินมากกว่าจะได้เปรียบหากไม่มีการจดทะเบียนสมรีส แต่ฝ่ายที่ไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน เป็นแม่บ้าน ไม่มีทรัพย์สินจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะตามกฎหมายลักษณะครอบครัวกำหนดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างสามารภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามฐานะและความสามารถของตน ดังนั้นหากสามีภรรยาจดทะเบียนจดทะเบียนสมรสกัน ฝ่ายทมี่มีเงินต้องอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่ไม่มีความมั่นคง หากไม่จดทะเบียนสมรส ก็ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง และทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส จะเป็นสินสมรส แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาก่อนสมรสกันไว้  ซึ่งหากสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียน อีกฝ่ายไม่สามารถแบ่งได้ ดังนั้นการจดทะเบีนสมรส ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ของลูกความ จึงควรปรึกษาทนายความคดีครอบครัวก่อน เพื่อให้การจดทะเบียนสมรส สมประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งนี้สามารถศึกษา ข้อดีข้อเสีย ความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส ในแง่การจัดการทรัพย์สิน

Read the full article →

กักตุนหน้ากากอนามัย หรือขายแพงเกินราคาจริง ผิดกฎหมายหรือไม่

January 29, 2020

สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดการกักตุนหน้ากากอนามัยของประชาชนทั้งไทยและจีน ผู้ขายเริ่มขายหน้ากากอนามัยแพงเกินราคาจริง ตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาด เริ่มหาซื้อยาก การกักตุน และเสนอขายในราคาที่แพงกว่าปกติ ดังกล่าวผิดต่อกฎหมายหรือไม่ มีทนายความคดีธุรกิจได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานขายสินค้าเกินราคาไว้ในคลิปวิดีโอ  เนื้อความว่า ประเทศไทย มีกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้ คือ พรบ ราคาสินค้าและบริการ เพื่อควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ให้เกินราคาที่ขายกันอยู่ได้ และการกักตุน จะต้องมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมก่อน จึงจะสามารถอาผิดได้ และต้องเป็นกรณีที่กักตุนไว้เพื่อจำหน่าย หรือนำออกจำหน่าล่าช้า ดังนั้นเมื่อการที่ขายสินค้าเกินราคา ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ ในเรื่องนี้ คือ โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หากพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งหรรือร้องเรียนได้ที่ กรมการค้าภายใน เบอร์ 1569

Read the full article →

ฟิลิปปินส์ระงับออกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน หวั่นเชื้อโคโรน่าระบาด

January 28, 2020

หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอูฮั่นประเทศจีน ทำให้หลายประเทศในทวีปเอเชียใต้ได้มีมาตรการวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวจีนในสนามบินกันอย่างเข้มงวด การระงับออกวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนของฟิลิปปินส์ มีขึ้นหลังจากรัฐบาลมาเลเซีย ประกาศระงับออกวีซ่าให้กับชาวจีนจากมณฑลหูเป่ย์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติ ในวันที่ 28 มกราคม สำนักตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์แถลงการสั่งระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยว ณ จุดผ่านแดนกับพลเมืองสัญชาติจีนทั้งหมด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ แม้ว่าขณะนี้ในฟิลิปปินส์ ยังไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสก็ตาม ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เรากำลังดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อชะลอการเดินทางเข้าประเทศของชาวจีน ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้” แต่อย่างไรก็ตาม คำประกาศดังกล่าวยังไม่ถือเป็นคำสั่งห้ามชาวจีนเข้าประเทศ แต่เป็นเพียงมาตรการป้องกันโรคที่สนามบินเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้โอกาสที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเข้าสู่ฟิลิปปินส์นั้นลดลงตามไปด้วย ในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีนโยบายห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยหรือส่งตัวกลับประเทศ ดังนั้นควรป้องกันเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสในเบื้องต้นได้โดยการใส่มาส์คปิดปากเมื่ออยู่ในที่มีผู้คนแออัด

Read the full article →

ภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ต.ม. ห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

January 27, 2020

ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง ต้นตอมาจากเมืองอู่ฮั่น ตามกฎหมายไทย ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ต.ม. ห้ามไม่ให้คนจีนเข้าประเทศไทยหรือไม่ และสามารถส่งตัวคนจีนที่ติดเชื้อไวรัส กลับประเทศได้หรือไม่ หลังจากที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาขึ้น ตอนนี้ประเทศจีนได้มีมาตรการสั่งห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศแล้ว แต่ว่าก็ยังมีคนจีนบางกลุ่มที่สามารถเดินทางออกมาได้แล้ว ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังอยู่ในระยะที่ไม่ได้แสดงอาการ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ ทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปตามประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมคนไทยยังไม่มีมาตรการที่จะห้ามไม่ให้คนจีนเข้ามาในประเทศไทยอีก ในเเง่มุมของกฎหมาย ทนายความคดีระหว่างประเทศ   ได้ให้ความรู้ไว้ในคลิปวิดีโอ ต.ม. ห้ามคนจีนเข้าประเทศไทยได้หรือไม่  เนื้อความว่ากฎหมายไทยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง ประเทศไทยมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนเข้ามาในประเทศ ไทย กรณีมีโรคระบาด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจ มีแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย ปัจจุบันอาจะมีมาตรการที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการแล้ว โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และมีแพทย์ที่ทำการตรวจสอบ ทำการเฝ้าระวัง ส่วนคนจีนที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แล้ว และพบการติดเชื้อในภายหลัง จะค่อนข้างยากในการส่งตัวกลัว เพราะค่อนข้างละเอียดอ่อน ในทางสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับ กฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ในการจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อแล้ว การป้องกันที่ดีที่สุด คือการห้ามไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนกรณีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติ สถานทูตแต่ละประเทศย่อมให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งหวังว่าสถานทูตจีนก็จะให้ความช่วยเหลือในการรับตัวพลเมืองประชาชนชาวจีนกลับประเทศเช่นกัน

Read the full article →

หญิงจีนติดคุกสหรัฐเพราะไปคลอดลูกผิดกฎหมายเพื่อให้ได้สัญชาติ

January 9, 2020

สาวชาวจีนรับโทษจำคุกเป็นเวลา 10 เดือนจากการทำธุรกิจที่ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ชาวจีนเดินทางมาสหรัฐฯเพื่อคลอดบุตรอย่างผิดกฎหมาย และเพื่อให้เด็กได้สัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ โดยอัตโนมัติตามหลักดินแดน สาวจีนถูกศาลพิพากษาในซานตา แอนนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ตัดสินว่ามีความผิดจากการเป็นผู้สมคบคิดและจัดทำวีซ่าสหรัฐปลอมให้กับบริษัททัวร์ที่ช่วยพาหญิงมีครรภ์ชาวจีนมาคลอดบุตรที่แคลิฟอร์เนียหรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘You Win USA” บริษัทดังกล่าวช่วยหญิงชาวจีนกว่า 500 คนให้เดินทางมาสหรัฐฯเพื่อคลอดบุตรให้ได้เป็นทารกอเมริกันและใช้อพาร์ทเมนต์ใน Irvine รัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นที่อยู่ในระหว่างรอคลอดของหญิงมีครรภ์ บริษัทสอนให้หญิงมีครรภ์เหล่านี้โกหกในคำร้องขอวีซ่า และปกปิดไม่ให้รู้ว่าพวกเธอตั้งครรภ์ในช่วงที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในสหรัฐฯ เนื่องสหรัฐอเมริกายอมรับหลักการได้มาซึ่งสัญชาติโดยหลักดินแดน ทารกที่คลอดดินแดนของอเมริกาจึงได้สัญชาติมาด้วย ตามหลักดินแดนของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทย กฎหมายได้ยกเว้นการได้มาซึ่งสัญชาติโดยหลักดินแดน ดังนั้นการที่ชาวต่างชาติมาคลอดบุตรในประเทศไทยบุตรนั้นจะไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติอย่างกรณีข้างต้น แต่ทารกนั้นได้รับสัญชาติไทยได้โดยอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆ ตามกฎหมายของไทย

Read the full article →

กฎหมายใหม่ติดอุปกรณ์ตามตัวนักโทษคดีร้ายแรงตลอดชีวิต

January 9, 2020

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผลักดันติดอุปกรณ์ตามตัวนักโทษที่มีพฤติกรรมร้ายแรงตลอดชีวิต จากกรณีของนายสมคิด พุ่มพวง อดีตผู้ร้ายคดีฆาตกรรมต่อเนื่องผู้เคยถูกคุมขังจากความผิดฆ่าคนตายหลายศพ พ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อไม่นานมานี้ ก่อนฆ่าเหยื่อรายที่ 6 ที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้คนจำนวนมากหวาดกลัว และเรียกร้องให้ภาครัฐจัดการด้วยวิธีการที่เด็ดขาด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับกระแสสังคมที่ต้องการให้ประหาร แต่เรื่องนี้ยังต้องพิจารณารายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบรวมถึงคำตัดสินของศาล ดังนั้นหากมีการปล่อยตัวนักโทษคดีอาญาที่มีพฤติกรรมร้ายแรงต่อเนื่องเช่นนี้ แนวคิดการใส่เครื่องติดตามตัวตลอดชีวิตก็เป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งคล้ายกับกฎหมายเมแกนลอว์ (Megan’s Law) ของสหรัฐที่เคยมีกรณีเด็กหญิงถูกข่มขืนจนเสียชีวิต แม้ว่าสหรัฐจะไม่มีโทษประหารแต่รัฐบาลได้สั่งประหารชีวิตนักโทษคนนั้น และผลักดันจนกฎหมายเมแกนนี้เกิดขึ้น โดยกฎหมายกล่าวมีสาระสำคัญคือ นักโทษคดีร้ายแรงที่กระทำความผิดต่อเนื่อง หากเมื่อมีการปล่อยตัวออกมาต้องมีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่นักโทษไปทราบถึงการปล่อยตัว และเปิดเผยข้อมูลของนักโทษต่อสาธารณะ

Read the full article →

ยิงสนั่นศาลจันทบุรี

November 12, 2019

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เกิดเหตุยิงในศาลจังหวัดจันทบุรี โดยคนร้ายซึ่งเป็นคู่ความได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงคู่กรณีและเจ้าหน้าที่ศาล ในวันดังกล่าวศาลจังหวัดจันทบุรีได้นัดคู่ความฟังคำพิพากษาในคดีมรดก โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมฟังการพิจารณา แต่ในขณะที่รอผู้พิพากษาลงบัลลังก์ทั้งสองฝ่ายเกิดโต้เถียงกันผู้ก่อเหตุจึงชักอาวุธปืนออกมายิงฝ่ายตรงข้ามหลายนัด เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิตอีก 2 ราย ซึ่งเป็นทนายความ ส่วนตัวผู้ก่อเหตุหลังลงมือได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพิพาทกันในเรื่องมรดกที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่ โดยพิพาทนานกว่า 10 ปี และยังมีคดีอาญาในข้อหาฟ้องเท็จเป็นมูลเหตุเพิ่มเติมด้วย โดยปกติแล้วมรดกเป็นเรื่องที่รุนแรงในศาลเยาวชนและครอบครัว และในคดีมรดกระหว่างสมาชิกในครอบครัวทำให้อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ ผู้ก่อเหตุได้นำปืนของตนเองเข้าไปในศาลและยิงทนายความฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าอย่างไรผู้ที่ยิงคนที่สองได้ขอปืนจากตำรวจหน้าห้องพิจารณาไปยิงผู้ก่อเหตุ สำหรับศาลในประเทศไทยระบบความปลอดภัยทำไมถึงให้ประชาชนพกพาปืนไปในที่สาธารณะ อย่างที่สอง ทำไมผู้ก่อเหตุนำปืนเข้าไปในศาลได้ถึงแม้ว่าผู้รักษาความปลอดภัยของศาลจะได้ตรวจสอบแล้ว

Read the full article →