คดีครอบครัว
 
 

CONTACTS

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageทนายความ
 
ปฐม กัลยาณธรรม - ทนายความอาวุโส

ทนายปฐม จบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญามาตั้งแต่ปี 2522

ทนายปฐมเป็นทนายจำเลยคดีอาญาอาวุโสของบริษัท ทนายปฐมได้ทำคดีอาญาที่มีชื่อเสียงหลายคดี รวมถึงการป้องกันคดีทุจริตทางการเมือง การฉ้อโกงทางการเงินด้านยาเสพติด และด้านการป้องกันอาชญากรรมอื่นๆ

ภาษา: ไทยและอังกฤษ
   
จิราพร ทองปล้อง  
ทนายจิราพร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านนิติศาสตร์และทำงานด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2551 เธอเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว กฎหมายการหย่าร้างและการปกครอง กฎหมายอาญา มรดก และคดีละเมิด ตลอดจนด้านอื่นๆ ของการดำเนินคดีแพ่งและอาญา ทนายจิราพรพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและได้จัดการข้อพิพาททางกฎหมายข้ามชาติมาแล้วหลายร้อยคดี ทนายจิราพรมีประสบการณ์มากมายในประเด็นทางกฎหมายในสนธิสัญญากรุงเฮก ทนายจิราพรได้รับใบอนุญาตพิเศษในการต่อสู้คดีอาญาเยาวชนก่อนได้รับใบอนุญาตศาลครอบครัวไทย และยังเป็นทนายความที่มีประสบการณ์ยื่นอุทธรณ์และฎีกามาหลายคดี อีกทั้งศาลฎีกายังได้รับไว้พิจารณาอีกด้วย

ภาษา:
ไทยและอังกฤษ
   
โจ ลีดส์ 
ทนายโจเป็นทนายความชาวอเมริกันที่ได้รับใบอนุญาตมาตั้งแต่ปี 2530 และเชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง ทนายโจได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคดีอาญาระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้ามชาติ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และคดีอินเตอร์โพล ทนายโจมาเมืองไทยครั้งแรกในช่วงวิกฤตการเงินปี 2540 และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายอเมริกันในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทกับธนาคารต่างประเทศ ทนายโจได้ตีพิมพ์บทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในวารสารและสอนกฎหมายระหว่างประเทศที่หลักสูตรปริญญาโทกฎหมายของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ทนายโจสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส (ปี 1983) และปริญญาโทนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮูสตัน ทนายโจพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

ภาษา:
อังกฤษ ไทย (คล่องแคล่ว) และสเปน (สนทนา)
 

 

พิริยะ วีระสวัสดิ์

ทนายพิริยะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญานิติศาสตร์และทำงานด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2545 ทนายพิริยะเชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีและการพิจารณาคดี ทนายพิริยะยังมีความชำนาญด้านกฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก และกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทนายพิริยะเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตทนายความและใบอนุญาตที่ปรึกษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ภาษา:
ไทยและอังกฤษ

   
ชนินาฏ ลีดส์

ชนินาฏ ลีดส์ เป็นรองศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย (เกษียณ) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาที่เชี่ยวชาญของเธอ ได้แก่ กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายครอบครัว และกระบวนการทางแพ่งและทางอาญา ศาสตราจารย์ชนินาฏได้ประพันธ์ตำราและบทความวิชาการมากมายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายครอบครัวของประเทศไทย ศาสตราจารย์ชนินาฏทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลไทยและบริษัทเอกชนหลายแห่งเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงาน ข้อพิพาทในกฎหมายแรงงาน และการร่างสัญญาจ้าง ศาสตราจารย์ชนินาฏได้รับใบอนุญาตและทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ภาษา: ไทยและอังกฤษ

   
ฐากูร จันทรรังษี
ทนายฐากูรจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำงานด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2543 เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีในศาล ทนายฐากูรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการหย่าร้าง กฎหมายครอบครัว และการผิดสัญญา ทนายฐากูรยังเป็นทนายความที่มีใบอนุญาตของศาลเยาวชนและครอบครัว

ภาษา: ไทยและอังกฤษ
   
ฉัตรชัย ณ เชียงใหม่

ทนายความผู้เชี่ยวชาญ: ทนายฉัตรชัย ประกอบวิชาชีพกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ พินัยกรรมและภาคทัณฑ์ การหย่าร้าง และการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาที่ซับซ้อนอื่นๆ ทนายฉัตรชัย เป็นทนายความและทนายความชาวที่ม ใบอนุญาตตั้งแต่ได้รับปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2519 เขาประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีในศาลหลายพันคดีรวมถึงศาลการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ทนายฉัตรชัยเชี่ยวชาญด้านกฎหมายละเมิด การดำเนินคดีทางแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายปกครอง

ภาษา: เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย

   
สุทธิดา ทองขวัญ

ทนายสุธิดา ทองขวัญ จบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยปริญญานิติศาสตร์และทำงานด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2559 ทนายสุธิดาเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว กฎหมายอุทธรณ์ กฎหมายภาคทัณฑ์ กฎหมายบริษัทและองค์กร รวมถึงการจัดการใบอนุญาตทำงานและวีซ่าไทย

ภาษา:
ไทยและอังกฤษ

 
ปรารถนา ก้านทอง
ผู้ช่วยปรารถนา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญานิติศาสตร์ ปี 2561 และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกฎหมาย พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยปรารถนาเคยฝึกงานที่สหรัฐอเมริกาด้วยโครงการวีซ่า J-1 ซึ่งได้รับประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการจ้างงานของอเมริกา ผู้ช่วยปรารถนาทำงานเป็นผู้ช่วยทนายและผู้ดูแลเว็บไซต์

ภาษา: ไทยและอังกฤษ
 
    ผู้ช่วยทนายความ
 
จิรภิญญา มโนรส
ผู้ช่วยจิรภิญญา จบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยปริญญานิติศาสตร์เมื่อปี 2564 ผู้ช่วยจิรภิญญามีความชำนาญในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนบทความในเว็บไซต์และการตลาดของบริษัท

ภาษา:
ไทยและอังกฤษ

    เจ้าหน้าที่
 
สุนทรี บุญศรี

สุนทรี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัญชีบัณฑิต ทำงานให้กับบริษัท ชนินาฏแอนด์ ลีดส์ ในตำแหน่งหัวหน้าการเงินและบัญชี มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษา: ไทยและอังกฤษ

   
ชุติมา ตันติสุวรรณนา

ชุติมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ดูแลระบบเครือข่าย ชุติมามีประสบการณ์ในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และมีประสบการณ์หลายปีในด้านการออกแบบเว็บไซต์และโปรแกรมซอฟต์แวร์การออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ภาษา:
ไทยและอังกฤษ