คดีครอบครัว
 
 

CRIMINAL LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageกฎหมายครอบครัว

เมื่อคู่สมรสมีชู้ คู่สมรสอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้ นอกจากนี้คู่สมรสฝ่ายที่ได้รับความเสียหายยังสามารถฟ้องบุคคลที่เป็นชู้ได้อีกด้วย ในอดีตการฟ้องชู้เป็นเรื่องที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายกันได้ยากหรือหากฟ้องได้ก็อาจจะได้ค่าเสียหายจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากการพิสูจน์ความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว ประกอบกับการหาพยานหลักฐานต่างๆ ก็ทำได้ยากเช่นกัน แต่ปัจจุบันการฟ้องชู้สามารถฟ้องและเรียกค่าเสียหายได้มากกว่าในอดีต มีคำพิพากษาศาลที่ใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อยืนยันว่าการฟ้องชู้สามารถฟ้องและเรียกค่าเสียหายได้จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ละกรณี
โดยปกติแล้วคดีชู้จะมาคู่กับคดีฟ้องหย่า แต่ก็ก็ไม่เกิดขึ้นทุกกรณี

ผู้เสียหายอาจจะมีสิทธิฟ้องชู้ที่ศาลครอบครัวหากมีหลักฐานเพียงพอ ถึงแม้ว่ากฎหมายจะให้สิทธิในการฟ้องชู้แต่การหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์การฟ้องร้องนั้นมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องพิสูจน์จนเป็นที่พอใจของศาลว่าคู่สมรสมีชู้และอาจมีความสัมพันธ์กันจริง อีกทั้งยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าการมีชู้ทำให้คู่สมรสฝ่ายที่ฟ้องร้องได้รับความเสียหายอย่างไรคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่