คดีครอบครัว
 
 

LITIGATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageทนายความกฎหมายแรงงาน

เมื่อเกิดปัญหาที่ลูกจ้างถูกนายจ้างกระทำต่อตนโดยไม่เป็นธรรม เช่น เลิกจ้าง ลดเงินเดือน ย้ายตำแหน่ง เป็นต้น สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกสำหรับลูกจ้างคือ การหาทนายความโดยเร็วเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวางแผนเตรียมคดี

ในเรื่องของเอกสารที่มีการระบุถึงนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้าง หรืออีเมล์ หรือหนังสือ ที่ได้รับจากนายจ้าง จากการถูกพักงานหรืออื่น ๆ  ซึ่งลูกจ้างต้องเก็บไว้และต้องมีการตรวจสอบเอกสารนั้น ลูกจ้างไม่ควรเซ็นยอมรับหรือเซ็นยินยอมเอกสารใด ๆ จากฝ่ายนายจ้างก่อนที่จะให้ทนายความตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเพราะอาจจะกลายเป็นการสมัครใจในข้อตกลงอันไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อคดีเมื่ออยู่ในชั้นศาล

ลูกจ้างต้องคืนทรัพย์สินที่เป็นของนายจ้างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีนายจ้างฟ้องยักยอกในภายหลังได้หากไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรควรติดต่อทนายความเพื่อตรวจสอบเอกสารของท่าน

ส่วนใหญ่การป้องกันสิทธิของลูกจ้างต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคำพิพากษาคดีแรงงานต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับคดีของลูกจ้าง

ศาลฎีกามีแนวคำพิพากษาหลากหลายไปตามพรบ.กฎหมายแรงงานและแนวคิดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของลูกจ้าง

Chaninat and Leeds มีทนายความที่มีประสบการณ์ ทนายความว่าความกฎหมายแรงงานในศาลแรงงานมาหลายทศวรรษ และมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์กฎหมายแรงงานทีมีชื่อเสียง และให้คำปรึกษาร่วมกับเราด้วย