คดีครอบครัว
 
 

LITIGATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageการได้รับบาดเจ็บของบุคคลในประเทศไทย

1) ข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย ข้าพเจ้าจะได้รับการชดเชยจากการได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร
กรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลที่ผู้เคราะห์ร้ายขอรับค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายที่ประสบนั้นอาจมีการยื่นเรื่องต่อศาลในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านกฏหมายทางวิชาชีพเพื่อประเมินคดีและยื่นฟ้องร้องต่อระบบศาล

2) การเรียกร้องเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บของข้าพเจ้านั้นเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา
โดยปกติแล้ว คดีที่มีการเรียกค่าเสียหายสำหรับการบาดเจ็บหรือการผิดสัญญานั้นเป็นคดีแพ่ง อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้อง บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการนั้นอาจเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์

3) กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับทางกฏหมาย (อายุความหรือข้อกำหนดเรื่องเวลา) ในคดีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลคืออะไร

กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมาย (อายุความ) สำหรับการเรียกร้องในเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลจำนวนมาก คือ เวลาหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม อายุความจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ สิ่งสำคัญ คือ ต้องติดต่อทนายความผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็วที่สุดเพื่อรับประกันว่าท่านจะยื่นคำเรียกร้องก่อนที่จะหมดอายุความ

4) ข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปที่ประเทศไทยเพื่อยื่นคำเรียกร้องเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลในศาลของไทยหรือไม่

ในการยื่นคำเรียกร้องนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาก็ได้เนื่องจาก โดยปกติแล้วท่านสามารถลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นเรื่องในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วโจทก์ (ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ) จะต้องมาแสดงตัวในศาลในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้การ

5) โดยทั่วไปแล้วศาลในประเทศไทยจะตัดสินการชดเชยแบบใด
ศาลในประเทศไทยจะตัดสินให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่มีรูปร่างและที่ไม่มีรูปร่าง การชดเชยค่าเสียหายนั้นปกติแล้วจะตัดสินให้เป็นจำนวนเงินที่ศาลเห็นว่าเท่ากับค่าเสียหายจริง ตลอดจนปัจจัยที่ไม่มีรูปร่างบางประการ อย่างเช่น ความเจ็บปวดและการทนทุกข์หรือการเสียโฉม ในเขตอำนาจกฏหมายจารีตประเพณีหลายแห่งนั้น การชดเชย ค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น ความทุกทรมานและความโศกเศร้านั้นสามารถไปถึงระดับที่มหาศาลมากบ่อยครั้ง ในประเทศไทย คำตัดสินสำหรับค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่าง สำหรับกรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลนั้นอาจมากกว่าที่มีการจำกัดไว้

6) ข้าพเจ้าควรติดต่อทนายความเมื่อใด
โดยปกติแล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องติดต่อทนายความโดยเร็วที่สุด จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานในทันที รวมถึงหลักฐานทางกายภาพ และคำให้การของพยาน ซึ่งอาจเสื่อม นอกจากนี้ จะต้องยื่นคดีภายในกฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมายเมื่อเวลาผ่านไป