คดีครอบครัว
 
 

COMPANY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageค้นหาตรวจสอบเครื่องหมายการค้า (Trademark)

ทนายความเครื่องหมายการค้าสามารถวิเคราะห์ว่าเครื่องหมายการค้าของคุณมีโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนมากน้อยเพียงใด โดยตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่คุณต้องการจดทะเบียนมีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งสำนักงานกฎหมายจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งประเมินโอกาสที่เครื่องหมายการค้าของคุณจะได้รับการจดทะเบียน

ประโยชน์ของการตรวจสอบคือ เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงการออกแบบเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งจะช่วยให้เครื่องหมายการค้าของคุณมีโอกาสได้รับการจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ

ซึ่งตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเดทศไทย มีกำหนดไว้ว่า หากเครื่องหมายการค้าของคุฯ มีความเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจะทำให้คุณไม่สามรรถจดทะเบียนได้ ยกเว้นว่าคุณจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ที่แท้จริงแต่ถูกผู้อื่นขโมยมาแล้วนำมาจดทะเบียนได้ก่อน ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.เครื่องหมารยการค้า พ.ศ. 2534

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ขอเครื่องหมายการค้า