Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย  Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
อสังหาริมทรัพย์
 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

จดทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย (อย.)

การจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจในการนำเข้ายา อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพของสัตว์หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางการแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อ FDA นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น หนึ่งวันสำหรับเครื่องสำอางค์ หนึ่งสัปดาห์สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไป สี่เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาจใช้เวลานานกว่ามากสำหรับผลิตภัณฑ์ทางยา(เภสัชกรรม) อื่นๆ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย

ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยนั้นจำเป็นสำหรับกรณีที่จะนำเข้า และ/หรือ การผลิตยาในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้แบ่งประเภทของยา ดังนี้ ยาทั่วไป ยาแผนโบราณ และ ยาสำหรับสัตว์ ทั้งหมดนี้ต้องจดทะเบียนแยกจากกัน ยาทั่วไปนั้นได้แยกย่อยออกไปอีกเป็นยาสามัญ ยาใหม่ ยาสามัญใหม่ ซึ่งแต่ละประเภทนั้นมีสิ่งที่ต้องปฎิบัติแตกต่างกัน    การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยนั้นใช้ระยะเวลาที่ไม่แน่นอน

ขั้นตอนการจดทะเบียนอาหารในประเทศไทย

การนำเข้าอาหารที่ถูกควบคุมเข้ามาในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์นั้นต้องจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยและมีฉลากซึ่งแปลเป็นภาษาไทย อาหารจะต้องผ่านการตรวจสอบ ได้แก่ รายละเอียดของกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ให้ได้มาตรฐานของประเทศไทย และต้องมีใบอนุญาตการผลิตด้วย ใบอนุญาตการนำเข้าต้องต่ออายุทุกๆ 3 ปี

การได้ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

การได้ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือการผลิตอาหารหรือยาในประเทศไทยมีกระบวนการที่ใช้เวลานาน แต่สำนักงานกฎหมายที่มีคุณภาพสามารถทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกอย่างนั้นครบถ้วน เนื่องจากประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างไร การยื่นคำขอที่ครบถ้วนและผ่านการตรวจทาน มาอย่างละเอียดสามารถทำให้ระยะเวลาของขั้นตอนในการยื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น ค่าธรรมเนียมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Previous Page
[1] [2] [3] [4]

   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
  กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ |
ร่วมงานกับเรา
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2017 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.