Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย  Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
อสังหาริมทรัพย์
 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

วีซ่าแต่งงาน (K-3 Visa) ในประเทศไทย

ทนายความของเรา มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสมรส (K-3 Visa) ตามกฏหมายของประเทศไทยและการจัดการเรื่องการสมรสสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

การสมรสในประเทศไทยนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษและน่าจดจำ ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนหลายคนเลือกที่จะสมรสในประเทศไทย เนื่องจากมีเกาะและรีสอร์ทในต่างจังหวัดจำนวนมากที่แสนโรแมนติค สำหรับคนอื่นๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฎิบัติได้จริง การสมรสระหว่างชาวต่างชาติกับคู่หมั้นคนไทยนั้นยังเป็นเรื่อง ที่ค่อนข้างจะปกติ อีกด้วย สำหรับชาวต่างชาติบางคนที่มีปัญหาความยุ่งยากในการสมรสในประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น ประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่ สะดวกและรวดเร็วในการสมรส

คำถามที่พบบ่อยในเรื่องการสมรส (K-3 Visa) :

ขั้นตอนการสมรสในประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

เหตุใดประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสมรสกับคู่สมรสชาวต่างชาติ

ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกหรือไม่ สำหรับ การสมรส (K-3) ในประเทศไทย

การดำเนินการสมรสในประเทศไทย ใช้เวลานานเท่าใด

เหตุใดจึงควรจ้างสำนักงานทนายความให้ช่วยเหลือเรื่องการจดทะเบียนสมรส

เราสามารถจะจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองได้หรือไม่

ขั้นตอนการสมรสในประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนการสมรสในประเทศไทย ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา สำหรับชาวต่างชาติที่จะสมรสในประเทศไทยนั้น ขั้นแรกจะต้องขอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถานทูตของพวกเขาเสียก่อน อย่างไรก็ตาม สถานทูตต่างๆจะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในการให้การอนุมัตินี้ เมื่อได้การอนุมัติแล้ว ชาวต่างชาติจะได้รับ Affidavit ซึ่งจะแถลงเกี่ยวกับชื่อของชาวต่างชาติผู้นั้น ตลอดจนรายละเอียดส่วนตัว เช่น สัญชาติและความมีอิสระตามกฏหมายในการสมรส Affidavit จะต้องนำมาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความ ถูกต้องตามกฏหมายไทย เมื่อเตรียม เอกสารครบแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการสมรสได้ ณ ที่ทำการเขตของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ อำเภอ ” หรือ “ เขต

เหตุใดประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสมรสกับคู่สมรสชาวต่างชาติ
ในประเทศไทยนั้น ตามกฏหมาย แล้วชาวต่างชาติสามารถสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติอื่นได้โดยชอบด้วยกฏหมาย โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด การสมรสในประเทศไทยเป็นการสมรสโดยชอบด้วยกฏหมายตามกฏหมายไทย ซึ่งตามปกติแล้วจะได้รับการยอมรับไปทั่วโลก สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการ ข้ามชาติ ในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมาจากประเทศต่างกัน ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกอย่างมากในการจดทะเบียนสมรส ข้อดีอื่นๆ ในการสมรสในประเทศไทย คือ ความหลากหลายของ สถานที่สวยงาม อย่างเช่น รีสอร์ทริมชายหาดระดับโลก ซึ่งเป็นที่ที่สามารถประกอบพิธีสมรสหรือพิธีทางศาสนาได้ ภายหลังจากมีการดำเนินการสมรสตามกฏหมายแล้ว

ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกหรือไม่สำหรับการสมรสในประเทศไทย
สำหรับผู้ที่สนใจในการทำสัญญาก่อนการแต่งงาน (Prenuptial Agreements) นั้น โดยปกติแล้วระบบกฏหมายของประเทศไทย จะสนับสนุนการทำสัญญาก่อนการสมรสมากกว่าประเทศอื่นๆในทางตะวันตกที่ (ดูหน้าสัญญาก่อนการสมรส)

ดำเนินการสมรส (K-3) ในประเทศไทย ใช้เวลานานเท่าใด
รวมเวลาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องการให้ถ้อยคำจากสถานทูต การนำเอกสารไปแปลและรับรองตามกฏหมาย และการดำเนินการสมรสที่อำเภอในท้องที่แล้ว ขั้นตอนการสมรสจะเสร็จสิ้นในเวลาเพียง 3-4 วัน ถ้ามีปัญหา ที่ซับซ้อน เช่น การทำสำเนาเอกสาร ที่สถานทูตหรือข้อเรียกร้อง ที่แตกต่างกัน สำหรับสถานทูตของบางประเทศนั้น ขั้นตอนการสมรสก็อาจยืดเยื้อออกไปได้

เหตุใดจึงควรจ้างสำนักงานทนายความให้ช่วยเหลือเรื่องการจดทะเบียนสมรส
การจ้างทนายความมีประโยชน์ในด้านการให้ความช่วยเหลือและดูแลเรื่องการสมรส สำนักทนายความสามารถช่วยประสานงานในการขอเอกสารทางราชการจากทางสถานทูตและนำไปแปลและรับรองกับกงสุลได้อย่างรวดเร็วโดยที่จะเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อย การที่มี ความรู้อย่างดี เกี่ยวกับพิธีการต่างๆในการสมรสแบบไทย การ ใช้ผู้แปลเอกสาร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและการเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินการตามกฏหมายจะช่วยลดความล่าช้าหรือความยุ่งยากซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับบุคคลสัญชาติอเมริกันกับคู่สมรสคนไทยนั้น สำนักทนายงานความที่มีความสามารถ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในกฏหมายไทย-อเมริกา สามารถช่วยให้ท่านได้รับวีซ่าแต่งงาน (K-3) เพื่อนำคู่สมรสซึ่งเป็นคนไทยเดินทางไปสมรสยังสหรัฐอเมริกาได้

ราสามารถจะจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองได้หรือไม่
สามารถทำได้ ท่านสามารถจะดำเนินการเตรียมเอกสารด้วยตนเองได้แต่อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องเดินทางไปหลายสถานที่ เช่น การเดินทางจากหน่วยราชการแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตต่างกันในกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่จะมาพักผ่อนช่วงวันหยุดในประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็จะจดทะเบียนสมรสด้วยนั้น ขั้นตอนในการดำเนินการการสมรสเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ซึ่งอาจทำให้วันหยุดพักผ่อนของท่านกลายเป็นวันหยุดพักผ่อน ที่ต้องทำงาน ในกรณีที่ต้องการทำสัญญาก่อนการสมรสนั้น ควรจัดทำสัญญาโดยสำนักงานทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับประกันถึง การมีผลตามกฏหมายของสัญญานั้น สัญญาก่อนการสมรสที่ร่างขึ้นโดยทนายความที่ขาดความชำนาญ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการไม่ชอบด้วยกฏหมายตามกฏหมายไทยหรือกฏหมายของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : วีซ่าแต่งงาน

   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
  กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ |
ร่วมงานกับเรา
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2017 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.