อสังหาริมทรัพย์
 
 

US IMMIGRATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Page



บริการขอวีซ่าเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาแบบถาวร

ทนายความของเรา มีความ เชี่ยวชาญ ด้านการสมรส (K-3) ตามกฏหมายของประเทศไทยและการจัดการเรื่องการสมรสสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

เราเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าสำหรับวีซ่าคู่หมั้น K-1 หรือวีซ่าแต่งงาน K-3 ให้กับคู่หมั้น ภรรยา หรือ สามีคนไทยของท่านเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขอเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาแบบถาวร โดยมุ่งเน้นในส่วนของวีซ่าคู่หมั้น และวีซ่าแต่งงาน ( K-1 และ K-3 ) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย สำหรับประเทศไทย เรามีทีมงานซึ่งได้แก่ทนายความที่มีประสบการณ์ด้านการเข้าเมืองในอเมริกาและนักกฏหมายด้านกฏหมายครอบครัวไทย เราจึงสามารถให้บริการแก่ลูกความของเราด้วยคุณภาพและความเข้าใจทางด้านกฏหมาย (อ่านข้อความที่ลูกความพูดถึงเรา)

คำถามที่พบบ่อยในเรื่องวีซ่า เค 1 (K-1 Visa) และ วีซ่า เค 3 (K-3 Visa)

มีวีซ่าประเภทใดบ้างที่ใช้สำหรับคู่หมั้น ภรรยา หรือ สามีคนไทย

ในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าแล้ว จะสมรสกับคู่หมั้นในประเทศไทยหรือในอเมริกาดีกว่า

ขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 ได้เร็วกว่ากัน

สำนักงานทนายความจะช่วยเหลือเรื่องการยื่นวีซ่า K-1 หรือ K-3 ได้อย่างไร

ท่านรับประกันหรือไม่ว่าจะขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 ได้สำเร็จ

ท่านคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 เท่าไร

มีวีซ่าประเภทใดบ้างที่ใช้สำหรับคู่หมั้น ภรรยาหรือสามีคนไทย

วีซ่า K-1 เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลา 90 วัน โดยอนุญาตให้คู่หมั้นของคนสัญชาติอเมริกันเข้าประเทศเพื่อทำการสมรสได้ ส่วนวีซ่า K-3 นั้นคือ วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศได้หลายครั้งโดยมีระยะเวลา 10 ปี สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติของคนสัญชาติอเมริกัน ผู้ถือวีซ่า K-3 จะต้องยื่นขอปรับสถานภาพที่จะนำไปสู่สถานภาพการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร

ในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าแล้ว จะสมรสกับคู่หมั้นในประเทศไทยหรือในอเมริกาดี
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการโดยส่วนตัวของท่าน วีซ่าคู่หมั้น K-1 วีซ่าประเภทนี้จะทำให้ทั้งตัวท่านและคู่หมั้นของท่านมีโอกาสได้พิจารณาว่าท่านเหมาะกับการใช้ชีวิตสมรสในอเมริกาด้วยกันหรือไม่ ถ้าไม่มีการสมรสเกิดขึ้น คู่หมั้นของท่านจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่วีซ่า K-1 มีผลบังคับ สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินและประสงค์จะทำสัญญาก่อนการสมรสนั้น การสมรสในประเทศไทยอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะตามกฏหมายไทยจะเอื้อประโยชน์สำหรับสัญญาเหล่านี้มากกว่า นอกจากนี้การหย่าในประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์มากกว่า และการสมรสในประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลในการหย่ามากกว่า ทั้งวีซ่าแต่งงาน K-3 จะช่วยลดการเตรียมเอกสารสำหรับคู่สมรสของท่านในการยื่นขอกรีนการ์ดอีกด้วย ถึงแม้ว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นวีซ่า K-3 จะใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าวีซ่า K-1 สักเล็กน้อย แต่ท้ายที่สุดถ้ามีปัญหาที่เป็นข้อยกเว้น (อย่างเช่น การฝ่าฝืนกฏหมาย, การติดเชื้อ เอชไอวี, หรือปัญหาอื่น ๆ) วีซ่า K-3 จะเป็นวีซ่าที่มีน้ำหนักมากกว่าวีซ่า K-1

ขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 ได้เร็วกว่ากัน
ขอวีซ่า K1 จะใช้เวลาในการขอเร็วกว่าเล็กน้อยเนื่องจากวีซ่า K3 จะต้องดำเนินการสองขั้นตอน คือ การสมรสและการยื่นคำขอสำหรับวีซ่าถาวร

สำนักงานกฏหมายจะช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 ได้อย่างไร

สำนักงานกฏหมายที่สามารถช่วยเหลือท่านในการยื่นคำขอโดยการช่วยท่านกรอกและยื่นแบบฟอร์มที่จำเป็นทั้งหมดและรวบรวมและแปลเอกสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความแน่นอนว่าคำขอของท่านนั้นครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้เรายังช่วยคู่หมั้นหรือคู่สมรสของท่านในการเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตและพาไปสถานทูตในวันที่มีการสัมภาษณ์ด้วย

ทีมนักกฏหมายด้านครอบครัวคนไทยและทนายความด้านการเข้าเมือง ที่อยู่ในประเทศไทยนั้น มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการช่วยเหนือท่าน เพราะขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำขอส่วนใหญ่ต้องผ่านสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ถึงแม้ว่าขั้นตอนของวีซ่า K-1 และ K-3 จะเป็นขั้นตอนตามกฏหมายของอเมริกา แต่เรื่องต่าง ๆ ที่ได้อนุญาตแล้วจะเกี่ยวข้องกับกฏหมายไทย และโดยเฉพาะกฏหมายครอบครัวของประเทศไทย

ในบางกรณีจะเกี่ยวข้องการเข้าเมืองที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งต้องดำเนินการขออุทธรณ์ (Waivers) หรือต้องดำเนินการด้วยขั้นตอนเฉพาะโดยนักกฏหมายด้านการเข้าเมืองของอเมริกาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เหมาะสมในการดำเนินการแทนท่าน

ท่านรับประกันหรือไม่ว่าจะขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 ได้สำเร็จ

เนื่องจากวีซ่า K-1 และ K-3 ต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลของอเมริกา ดังนั้น บริษัทเอกชนจึงไม่สามารถรับประกันถึงการอนุมัติได้

ข้อควรระวังสำหรับบุคคลที่โฆษณาเกินความจริง เช่น “ รับประกันผลที่ได้ 100 %” บ่อยครั้งผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะนำเทคนิคในการทำให้ไขว้เขวมาใช้เพื่อเลี่ยงการตอบข้อซักถามต่อไปนี้ : 1ท่านมีบัตรทนายความหรือไม่ 2. ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมทนายความการเข้าเมืองอเมริกาหรือไม่ เราเชื่อว่าลูกความควรได้รับการดำเนินการแทนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ และไม่ใช่ข้อเรียกร้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่าไม่สามารถตรวจยืนยันได้

ท่านคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า K-1 หรือ K-3 เท่าใด
ถ้าท่านติดต่อมายังเราทางอี-เมล์หรือทางโทรศัพท์ เราจะสามารถบอกอัตราค่าธรรมเนียมตามกฏหมายของเราให้ท่านทราบได้ เราจะพิจารณารายละเอียดเป็นกรณี ๆ ไป ก่อนที่จะมีการแจ้งราคาให้ทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

  • วีซ่าอเมริกา

  • วีซ่า Waiver
  •