Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย  Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
อสังหาริมทรัพย์
 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

ข้อยกเว้นการปฎิเสธวีซ่าภายใต้พระราชบัญญัติการเข้าเมืองและสัญชาติ (Visa Waiver)

มาตรา 212 (เอ) พระราชบัญญัติการเข้าเมืองและสัญชาติระบุประเภทของบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการขอวีซ่าหรือ การเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการเข้าเมืองและสัญชาติได้ให้อำนาจอัยการสูงสุดในการใช้ดุลพินิจในเรื่องข้อยกเว้นการปฎิเสธหรือ วีซ่า หรือการเข้าประทศสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 212 (เอ)

ตัวอย่างเช่น มาตรา 212 (เอช) ของพระราชบัญญัติการเข้าเมืองและสัญชาติที่ให้ดุลพินิจอัยการสุงสุด เรื่องข้อยกเว้นการสมัคร ตามมาตรา 212 (เอ) สำหรับบุคคลผู้ซึ่ง:

  1. เคยเป็นนักโทษ หรือกระทำความผิดอาญาที่เกี่ยวกับความชั่วช้าทางศีลธรรม(นอกจากผู้กระทำผิดทางการเมืองเพียงอย่างเดียว หรือ พยายามกระทำความผิด หรือ ร่วมกันกระทำความผิดทางอาญาดังกล่าว )
  2. การทำละเมิด หรือพยายามหรือร่วมกันทำละเมิดตามกฎหมายใดๆ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารควบคุมตราบใดที่การละเมิดนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดยการครอบครองกัญชาเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่มากกว่า 30 กรัม
  3. เคยต้องโทษจากการกระทำผิดสองครั้งหรือมากกว่านั้นโดยมีโทษกักขังรวม 5 ปี หรือมากกว่านั้น
  4. เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการว่าจ้างให้เป็นโสเภณี หรือ เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับโสเภณีภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
  5. พยายามจัดหา หรือ ภายในระยะเวลา 10 ปี ได้พยายามได้มาซึ่งบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการเป็นโสเภณี หรือ รับ หรือ ภายในระยะเวลา 10 ปี ได้รับกำไรจากดำเนินการใดๆเกี่ยวกับโสเภณี
  6. เข้าสหรัฐอเมริกาโดยมีส่วนในการค้าอื่นใดที่ชั่วร้าย หรือ
  7. กระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์ในสหรัฐอเมริกา โดยเข้าถือสิทธิ์ความคุ้มกันจากการฟ้องคดี และเนื่องด้วยเหตุผลนี้จึงต้องออกจากสหรัฐอเมริกา

อัยการสูงสุดอาจใช้ดุลพินิจของเขาว่าถ้ามีมีการยืนยันให้เป็นที่พอใจของอัยการสูงสุดว่า
(เอ) (1) บุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้ามาในประเทศภายใต้ข้อ (4) หรือ (5) ข้างบน เท่านั้น หรือ กิจกรรมซึ่งบุคคลดังกล่าวกระทำซึ่งไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้เกิดขึ้นมากกว่า 15 ปี ที่ผ่านมา (2) การเข้ามาของบุคคลดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาไม่ขัดแย้งความผาสุกของประชาชาติ ความปลอดภัยและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา และ (3) บุคคลดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติ หรือ
(บี) บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สมรส, พ่อแม่ บุตรชายหรือบุตรสาวของผู้มีสัญชาติอมริกา หรือ บุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกาโดยชอบด้วยกฎหมาย  และได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของอัยการสูงสุดว่า การปฎิเสธการเข้ามาของบุคคลดังกล่าวซึ่งผลสุดท้ายจะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อคู่สมรส,พ่อแม่,บุตรชายหรือบุตรสาวดังกล่าว หรือ
(ซี) บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สมรส หรือบุตรซึ่งถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้มีสัญชาติอมริกัน หรือ ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรา 212 (เฮช) อย่างไรก็ตามจะไม่ให้ดุลพินิจอัยการสูงสุดในเรื่องข้อยกเว้นการสมัครของมาตรา 212 (เอ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆผู้ซึ่งเคยต้องโทษจำคุก หรือ เคยยอมรับว่ากระทำฆาตกรรมหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดการทรมาน หรือ พยายาม หรือ ร่วมกันกระทำดังกล่าว หรือ บุคคลดังกล่าวได้เข้าเมืองสหรัฐอเมริกาโดยทำถูกต้องตามกฎหมายก่อนหน้านี้ และเคยต้องโทษอาญาร้ายแรง หรือบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่อย่างต่อเนื่องโดยถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีก่อนวันที่เริ่มพฤติการณ์ในการย้ายบุคคลเช่นนั้นออกจากสหรัฐอเมริกา อีกทางหนึ่ง อัยการสูงสุดได้ทำให้ยากขึ้นในการได้มาซึ่งข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับความผิดรุนแรงอื่นๆ

ระเบียบการพิจารณา
ในกรณีการสมัครวีซ่าที่ยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย บุคคลซึ่งจะสมัครตามข้อยกเว้นภายใต้มาตรา 121 (เฮช) โดยยื่นแบบฟอร์ม I-601 (ในการสมัครตามข้อยกเว้นเนื่องด้วยเหตุผลการที่ไม่สามารถเข้ามาภายในประเทศ) พร้อมกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินการโดย U.S. Citizenship and Immigration Services ถ้าการละเว้นภายใต้มาตรา 212 (เฮช) ถูกปฎิเสธโดย U.S. Citizenship and Immigration Services

ดุลพินิจ
จะต้องเน้นว่าการได้รับข้อยกเว้นภายใต้มาตรา 212 (เฮช) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และในกรณีถ้าพระราชบัญญัติกำหนดการปฎิบัติให้เป็นที่พอใจ ข้อยกเว้นอาจจะยังคงได้รับการปฎิเสธถ้าผู้พิพากษาแผนกคนเข้าเมือง หรือผู้วินิจฉัยตัดสินโดยพิจารณาปัจจัยที่เข้าข้างหรือต่อต้านการสมัครโดยปัจจัยที่คัดค้านการสมัครจะมีผลบังคับมากกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าทนายความที่มีประสบการณ์สามารถที่จะช่วยเหลือในการเตรียมฟอร์ม I-601 และช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตามความจำเป็นของคดีนั้น การอนุญาตตามข้อยกเว้นจะมีผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาและไม่ฝ่าฝืนความผาสุกของประชาชาติ ความปลอดภัยและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้สมัครที่ต้องการขอยกเว้นจะได้รับการช่วยฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติ หรือซึ่งการปฎิเสธการยกเว้นจะมีผลที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่ต้องการยกเว้นนั้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าสหรัฐ คุณควรปรึกษาทนายความที่มีความชำนาญในด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐ
   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
  กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ |
ร่วมงานกับเรา
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2017 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.