Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

   
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย  Japanese  
ค้นหา  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
อสังหาริมทรัพย์
 

 
  ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@lawfirm.in.th

 

การปกครองบุตรในประเทศไทย

ข้อพิพาทในเรื่องอำนาจปกครองบุตรระหว่างบิดามารดาสามารถเกิดขึ้นในกรณีมีการหย่าร้างหรือระหว่างบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไทย ทั้งบิดาและมารดามีสิทธิเต็มที่ในอำนาจปกครองบุตรของตน อย่างไรก็ตามปัญหาทางกฎหมายมักจะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความเป็นบิดา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมายไทยนั้นต้องการให้บิดาสามารถเป็น ”บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ได้ เมื่อเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด เพื่อที่จะมีสิทธิในความเป็นบิดา

สิทธิความเป็นบิดา

สิทธิความเป็นบิดา ได้ถูกสร้างขึ้นดังเช่นการพิสูจน์ความเป็นบิดา บิดาในทางกฎหมายแตกต่างจากบิดาผู้ให้กำเนิด  หลายกรณีมีปัญหาหลักกับหลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย มีหลายๆกรณีที่สามารถรองขอโดยบิดาผู้ให้กำเนิดในการหาสิทธิความเป็นบิดา หรือจากมารดาในการหาการอุปการะบุตรและหน้าที่อื่นๆจากบิดาผู้ให้กำเนิด

ประโยชน์สูงสุด

ในกรณีของการดูแลบุตรเป็นการดำเนินการของศาลไทย หลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาล ศาลจะกำหนดว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรโดยพิจารณาจากการดูแลบุตร ดังนั้นศาลไทยจะวิเคราะห์จากพฤติกรรมของผู้ปกครองและผลจากการเจริญเติบโตของบุตรอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์

การสังเกตและศูนย์คุ้มครองได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งประเทศไทยเพื่ออนุญาตให้มีการประเมินผลการทำงานเบื้องต้นทางสังคมของผู้ปกครอง และบุตรมีส่วนร่วมในข้อพิพาทการปกครองบุตร รายงานของ OPC (สถานพินิจ) สามารถส่งต่อไปยังศาลเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องของปัญหาในการดูแลบุตร

ทนายความอำนาจปกครองบุตรในประเทศไทย

ทนายความกฎหมายครอบครัวกว่าทศวรรษของห้องพิจารณาคดีและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายครอบครัว รวมทั้งเรื่องการดูแลบุตร, เลี้ยงดูบุตร, ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน  การหย่าร้าง   ความเป็นผู้ปกครอง และการเพิกถอนสิทธิการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิความเป็นผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์หลักของเราในเรื่องการดูแลบุตรในทุกกรณีเราสามารถที่จะชนะคดีและปกป้องผลประโยชน์ลูกค้าของเรา อย่างไรก็ดีเรื่องการปกครองบุตรเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน พวกเรานั้นเข้าใจและให้ความสำคัญโดยมีความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจและความอดทน

ดังนั้น บทบาทของเราประกอบด้วยสองส่วน: เราเป็นทนายให้แก่ลูกค้าของเราและยังมีความเห็นอกเห็นใจและให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันอีกด้วย

ประเด็นต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของการเลี้ยงดูบุตร:

  • การให้สิทธิ์การดูแลของผู้ปกครองผู้เดียว
  • การสิ้นสุดของสิทธิการดูแลบุตรของผู้ปกครอง
  • การปรับเปลี่ยนคำสั่งอำนาจปกครองบุตร
  • การพิสูจน์สิทธิในการดูแลบุตรตามกฎหมาย
  • กาดูแลบุตร
  • สิทธิในการเยี่ยมบุตร
  • การมีส่วนร่วมดูแลบุตร
  • การสิ้นสุดของสิทธิในการดูแลบุตร
  • อนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวบุตร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

สัญญาก่อนสมรสของประเทศไทย

การหย่าในประเทศไทย

การสมรสในประเทศไทย

การสืบสวนในประเทศไทย

การรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย

 
   
 
(สงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือชี้แนะ
ก่อนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายใดๆ ควรได้รับคำแนะนำจากนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
     
  กฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ | ซื้อที่ดิน | ซื้ออาคารชุด | กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อคอนโด | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
วีซ่าสหรัฐ และวีซ่าแต่งงาน | จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี | พิสูจน์ข้อเท็จจริง | วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าคู่หมั้น | คดีมรดก พินัยกรรม
การหย่า | คดีการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล | คดีอาญา | เครื่องหมายการค้า | ติดต่อเรา | พบเรา | ทนายความ |
ร่วมงานกับเรา
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2017 Chaninat & Leeds Law Office สำนักกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ All rights reserved.