คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageการปกครองบุตรในประเทศไทย

ข้อพิพาทในเรื่องอำนาจปกครองบุตรระหว่างบิดามารดาสามารถเกิดขึ้นในกรณีมีการหย่าร้างหรือระหว่างบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไทย ทั้งบิดาและมารดามีสิทธิเต็มที่ในอำนาจปกครองบุตรของตน อย่างไรก็ตามปัญหาทางกฎหมายมักจะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความเป็นบิดา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมายไทยนั้นต้องการให้บิดาสามารถเป็น ”บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ได้ เมื่อเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด เพื่อที่จะมีสิทธิในความเป็นบิดา

สิทธิความเป็นบิดา

สิทธิความเป็นบิดา ได้ถูกสร้างขึ้นดังเช่นการพิสูจน์ความเป็นบิดา บิดาในทางกฎหมายแตกต่างจากบิดาผู้ให้กำเนิด  หลายกรณีมีปัญหาหลักกับหลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย มีหลายๆกรณีที่สามารถรองขอโดยบิดาผู้ให้กำเนิดในการหาสิทธิความเป็นบิดา หรือจากมารดาในการหาการอุปการะบุตรและหน้าที่อื่นๆจากบิดาผู้ให้กำเนิด

ประโยชน์สูงสุด

ในกรณีของการดูแลบุตรเป็นการดำเนินการของศาลไทย หลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาล ศาลจะกำหนดว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรโดยพิจารณาจากการดูแลบุตร ดังนั้นศาลไทยจะวิเคราะห์จากพฤติกรรมของผู้ปกครองและผลจากการเจริญเติบโตของบุตรอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์

การสังเกตและศูนย์คุ้มครองได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งประเทศไทยเพื่ออนุญาตให้มีการประเมินผลการทำงานเบื้องต้นทางสังคมของผู้ปกครอง และบุตรมีส่วนร่วมในข้อพิพาทการปกครองบุตร รายงานของ OPC (สถานพินิจ) สามารถส่งต่อไปยังศาลเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องของปัญหาในการดูแลบุตร

ทนายความอำนาจปกครองบุตรในประเทศไทย

ทนายความกฎหมายครอบครัวกว่าทศวรรษของห้องพิจารณาคดีและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายครอบครัว รวมทั้งเรื่องการดูแลบุตร, เลี้ยงดูบุตร, ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน  การหย่าร้าง   ความเป็นผู้ปกครอง และการเพิกถอนสิทธิการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิความเป็นผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์หลักของเราในเรื่องการดูแลบุตรในทุกกรณีเราสามารถที่จะชนะคดีและปกป้องผลประโยชน์ลูกค้าของเรา อย่างไรก็ดีเรื่องการปกครองบุตรเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน พวกเรานั้นเข้าใจและให้ความสำคัญโดยมีความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจและความอดทน

ดังนั้น บทบาทของเราประกอบด้วยสองส่วน: เราเป็นทนายให้แก่ลูกค้าของเราและยังมีความเห็นอกเห็นใจและให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันอีกด้วย

ประเด็นต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของการเลี้ยงดูบุตร:

  • การให้สิทธิ์การดูแลของผู้ปกครองผู้เดียว
  • การสิ้นสุดของสิทธิการดูแลบุตรของผู้ปกครอง
  • การปรับเปลี่ยนคำสั่งอำนาจปกครองบุตร
  • การพิสูจน์สิทธิในการดูแลบุตรตามกฎหมาย
  • กาดูแลบุตร
  • สิทธิในการเยี่ยมบุตร
  • การมีส่วนร่วมดูแลบุตร
  • การสิ้นสุดของสิทธิในการดูแลบุตร
  • อนุสัญญากรุงเฮกในการลักพาตัวบุตร