คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageสัญญาก่อนแต่งงาน (Prenuptial Agreements)

การสมรสที่ได้สิ้นสุดลงด้วยวิธีการหย่า จะต้องมีการตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา ถ้าตกลงกันเองได้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายที่จะตกลงยอมกัน แต่ถ้าอยากจะตกลงแบ่งกันอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายแล้ว สินสมรสที่จะแบ่งกันเมื่อมีการหย่าจะต้องแบ่งกันคนละครึ่งกับคู่สมรสของตน ในเบื้องต้นจึงต้องแยกสินส่วนตัวกับสินสมรสออกจากกันอย่างชัดเจน

โดยปกติ สินส่วนตัวคือ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องประดับตามฐานะที่เป็นอยู่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของคู่ฝ่ายสมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างที่สมรสกันโดยการรับมรดกยก เว้นแต่เจ้ามรดกหรือผู้ยกให้ระบุไว้ชัดเจนว่ายกให้คู่สมรสทั้งสองฝ่าย หรือโดยการให้ด้วยเสน่หาและทรัพย์สินที่เป็นของหมั้นทรัพย์สินเหล่านี้คู่สมรสอีกฝ่ายอาจจะไม่มีสิทธิขอแบ่ง อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินชิ้นใดที่สามารถงอกหรือออกดอกออกผลเกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรส ดอกผลที่เกิดขึ้นภายหลัง อาจจะเป็นสินสมรสได้

ในบางครั้งการพิจารณาคดีในศาลจะไม่ใช้กฎหมายไทย หากแต่ต้องพิจารณาตามกฎหมายสัญชาติของคู่ความฝ่ายที่เป็นชาวต่างชาติด้วย อันเป็นหลักการทั่วไปของการขัดกันแห่งกฎหมาย และการทำสัญญาก่อนสมรสอาจเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้คู่สามีภรรยาจัดการกับทรัพย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น