คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageการแต่งตั้งผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (GUARDIANSHIP)

ตามกฎหมายศาลประเทศไทยมีอำนาจแต่งตั้งผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถจัดการดูแลหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ศาลไทยอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปกครองได้หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นป่วยหรือพิการทางร่างกายหรือจิตใจและไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีกต่อไป ผู้ปกครองยังได้รับการแต่งตั้งสำหรับผู้เยาว์ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจของผู้ปกครองได้อีกต่อไป

บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมฟังคำพิพากษาทั้งหมดของผู้ที่อยู่ในความอนุบาล ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในความอนุบาล การจัดการทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในความอนุบาล การตรวจสอบการเรียกเก็บเงินทั้งหมดในนามของผู้ที่อยู่ในความอนุบาล และการกำหนดว่าผู้ที่อยู่ในความอนุบาลอาศัยอยู่ที่ใด ผู้ปกครองสามารถจัดการความสัมพันธ์ของผู้ที่อยู่ในความอนุบาลกับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ติดต่อด้วย รวมทั้งการเงินส่วนบุคคลของผู้ที่อยู่ในความอนุบาล

ในการยื่นคำร้องแต่งตั้งผู้ปกครองภายใต้กฎหมายไทย ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเป็นผู้สืบสันดานหรือบุพการี ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง การการยื่นคำร้องแต่งตั้งผู้ปกครองมีการพิจารณาคดีแยกออกเป็นสองครั้ง การไต่สวนครั้งแรกจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าผู้ที่อยู่ในความอนุบาลไร้ความสามารถและไม่สามารถดูแลตนเองได้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คำร้องของครั้งที่สองคือการพิจารณาคดีที่จะต้องพิสูจน์คุณสมบัติของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ปกครอง

ประสบการณ์ของเรา:

ทนายความครอบครัวของเรามีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านกฎหมายครอบครัวและการยื่นคำร้องแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง เราให้ความช่วยเหลือในการแต่งตั้งผู้ปกครองในศาล ทนายความของบริษัทชนินาฏแอนด์ลีดส์ได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายรายที่แต่งตั้งสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทนายความของเรายังได้เป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลของประเทศอื่นๆ ในยุโรป เนื่องจากการย้ายถิ่นฐาน ทนายความของเราได้ให้ความช่วยเหลือในอีกหลายกรณีของการเป็นผู้ปกครองเด็กอันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการรับบุตรบุญธรรมในภายหลัง