คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageการหย่าระหว่างประเทศ (Divorce)

ความแตกต่างจากการหย่าร้างขั้นพื้นฐานในประเทศ การหย่าร้างระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศหรือกระบวนการทางกฎหมายต่างประเทศ การหย่าระหว่างประเทศเป็นเรื่องปกติในศาลไทยแต่ต้องมีทนายความผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการหย่าระหว่างประเทศและการหย่าในประเทศไทยโดยขั้นพื้นฐานคือการใช้กฎหมายต่างประเทศหรือการใช้กระบวนการทางกฎหมายของต่างประเทศ

ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่ระบุว่าให้ศาลใช้กฎหมายต่างประเทศได้มากกว่ากฎหมายไทย โดยกฎหมายนี้เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งระบุประเด็นต่างๆ ไว้ เช่น ค่าเลี้ยงดูและกฎหมายว่าด้วยเรื่องอำนาจปกครองบุตร ในกรณีเหล่านี้ศาลไทยอาจใช้กฎหมายต่างประเทศแทนกฎหมายไทยในการพิจารณาคดีของศาลในประเทศไทย

ประเด็นที่อาจใช้กระบวนการกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ การรับรองเอกสารให้ถูกต้อง การบริการทรัพย์สินทางราชการ ในสถานการณ์เหล่านี้ แม้ว่าศาลไทยจะตัดสินคดี แต่กระบวนการทางกฎหมายของต่างประเทศก็ถูกนำมาใช้เพื่อให้มีผลบังคับตามคำสั่งและคำพิพากษาของศาลไทย

ประสบการณ์ของเรา

ทนายความของชนินาฏและลีดส์ประสบความสำเร็จในการฟ้องหย่าในศาลและคดีการหย่าร้างที่ไม่มีผู้โต้แย้งในประเทศไทยนับร้อยคดี เราได้ดำเนินคดีกับการหย่าร้างระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และอิสราเอล ทนายความของเราประสบความสำเร็จในการกู้คืนเงินหลายล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินแยกต่างหากของลูกค้าของเรา รวมถึงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสชาวไทยถืออยู่ในชื่อของลูกค้า