คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageค่าเลี้ยงดูบุตร

บิดาและมารดามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และหน้าที่ดังกล่าวนี้สามารถนำไปเป็นข้อเรียกร้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายปฏิบัติตามหลังจากการหย่าล้างได้อีกด้วย

ส่วนใหญ่แล้วมารดาของบุตรจะฟ้องผู้เป็นบิดาเพื่อให้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร แต่หากบิดาเป็นผู้มีสิทธิเลี้ยงดูบุตรก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรเอาจากฝ่ายมารดาได้

หากมารดาและบิดาสามารถตกลงกันได้ที่จะเลี้ยงดูบุตร ข้อตกลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ข้อตกที่กำหนดลดน้อยได้บ่อยครั้งที่สัญญาหรือข้อตกลงไม่เป็นธรรมแก่อีกฝ่ายเป็นสิ่งที่นำไปสู่การหย่าร้างได้ ถ้าคู่สมรสสามารถตกลงกันได้อาจทำให้มีความเป็นไปได้ง่ายในการจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรณีการหย่าร้าง อย่างไรก็ตาม หากมารดาและบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน การทำข้อตกลงระหว่างกันหรือการไปยื่นคำร้องที่ศาล จะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันของคู่สมรสแต่ละราย

หากบิดามารดาไม่สามารถตกลงตามเงื่อนไขของการเลี้ยงดูบุตรได้ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้ โดยศาลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในหลายๆ ด้านเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนการเลี้ยงดูบุตร ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรและค่าใช่จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร