อสังหาริมทรัพย์
 
 

US IMMIGRATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageวีซ่า B1 และ B2 ในประเทศไทย

วีซ่าสหรัฐสำหรับการท่องเที่ยวเป็นวีซ่าประเภทชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสหรัฐฯ กล่าวคือผู้ที่มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อธุรกิจระยะสั้นจะใช้วีซ่า B1 สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทางการแพทย์จะใช้วีซ่า B2 ในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนมากได้ยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งทางสถานฑูตสหรัฐฯในกรุงเทพมหานครต้งการตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้ยื่นขอวีซ่าที่ยื่นประกอบกับใบคำขออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ

วีซ่า B1 ในประเทศไทย

วีซ่าสหรัฐฯB1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นและมีการระบุระยะเวลาที่ต้องการอยู่ในสหรัฐฯชัดเจนโดยเฉพาะสำหรับคนไทยที่ต้องปรึกษากับหุ้นส่วนทางธุรกิจในสหรัฐฯ  เข้าร่วมทางวิทยาศาสตร์  การศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  การประชุมทางธุรกิจ  มีส่วนในการสัมมนา  พบปะทนายความ  หรือต่อรองสัญญา   วีซ่า B1 นี้เหมาะสมที่สุด

วีซ่า B2 ในประเทศไทย

วีซ่าสหรัฐ B2 หรือวีซ่านักท่องเที่ยวและเพื่อการแพทย์ เป็นผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐฯเพื่อวัตถุประสงค์ในการสันทนาการหรือโปรแกรมการรักษาทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับคนไทยที่ต้องการจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือสำรวจการเที่ยวชมสถานที่ที่สำคัญในประเทศสหรัฐฯ

สิ่งที่จำเป็นสำหรับวีซ่าสหรัฐฯ

วีซ่า B1และ B2 ได้กลายเป็นความยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนต่างชาติหลายเชื้อชาติที่จะได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว โดยรวมถึงทั้งคนไทยด้วย  สถานฑูตสหรัฐฯจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบกับผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนก่อนที่จะอนุญาตให้วีซ่า ที่จะยอมรับให้คนสัญชาติไทยร้องขอเข้าสหรัฐฯได้ที่ทางเข้าของท่าอากาศยาน  ผุ้ขอที่เป็นคนไทยนั้นต้องเอาชนะข้อสันนิษฐานของนโยบายทางกฎหมายของการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯให้ได้ว่าคำขอ B1หรือB2นั้นเป็น “เป้าหมายของการเข้าเมือง” : ผู้ที่ตั้งใจจะอยู่ในสหรัฐฯอย่างถาวรหรือเพื่อให้ได้เวลายาวนานขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตในวีซ่า ดังนั้น วัตถุประสงค์ของวีซ่าต้องทำให้สมบูรณ์โดยการเตรียมเอกสารสนับสนุน ( ตัวอย่างเช่น คำเชิญจากหุ้นส่วนในธุรกิจ) และทุนที่พอเหมาะเพื่อที่จะครอบคลุมราคาในการเดินทาง ผู้ขอที่เป็นคนไทยต้องแสดงให้เห็นอย่างหนักแน่นว่ามีสิ่งที่ผูกมัดอยู่ในประเทศไทย เช่น การมีสัญญาจ้างแรงงานหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  คนไทยผุ้ซึ่งต้องการวีซ่าB2เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์นั้นจะต้องยื่นเอกสารที่ครอบคลุมในรายละเอียดการวินิจฉัยโรคจากหมอท้องถิ่น เหตุผลที่มารักษาในสหรัฐฯ จดหมายจากโรงพยาบาลในสหรัฐฯว่าจะจัดหาวิธีการรักษา เช่นเดียวกับ ราคาที่ถูกเสนอและระยะเวลาในการรักษา  ผู้ขอที่เป็นคนไทยต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าสถานะทางการเงินของพวกเขานั้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษา