อสังหาริมทรัพย์
 
 

US IMMIGRATION LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageวีซ่า Waiver สหรัฐอเมริกา (US Visa Waiver)

คนไทยโดนปฏิเสธวีซ่าอเมริกาที่สถานฑูตอเมริกา บ่อยครั้ง แม้ว่าท่านจะเป็นคู่หมั้น หรือคู่แต่งงานกันจริง ในประสบกาณ์ของเราบางท่านอาจรู้สึกผิดหวัง หรือหมดกำลังใจในการวางแผนครอบครัวและไม่เข้าใจถึงเหตุผล ทนายความมีประประสบการณ์ในการจัดการปัญหานี้ โดยการ waiver และทำคำร้อง I-601 ที่จะยื่นที่ USCIS รัฐบาลอเมริกา

การยื่น waiver เป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าในบางประเภท เช่น วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน หรือผู้สมัครด้วยแบบฟอร์ม I-130 จำเป็นต้องยื่น waiver ด้วยแบบฟอร์ม I-601

ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ คำขอวีซ่าเวฟเวอร์นั้นสำหรับเอกสารแนบท้ายและหลักการมางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องการยื่นเสนอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจะมีมากหรือน้อยแล้วแต่กรณีและแล้วแต่บุคคลต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนในการเตรียมหลักฐานเอกสารดังกล่าว เมื่อยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน USCIS เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพิจารณาหลักฐานและเอกสารต่างๆ สิ่งสำคัญซึ่งเป็นเงื่อนไขของการยื่นเวฟเวอร์วีซ่าสหรัฐฯที่จะต้องสังเกตุคือ เวฟเวอร์วีซ่าสหรัฐฯนั้นไม่สามารถที่จะยื่นในเวลาเดียวกันหรือพร้อมกันกับคำขอวีซ่าสหรัฐฯได้ ผู้ยื่นคำขอที่เป็นคนไทยจะต้องมีการถูกปฏิเสธวีซ่าจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯมาเสียก่อนจึงจะไปสู่ขั้นตอนการยื่นเวฟเวอร์วีซ่าที่ถูกปฏิเสธมาได้ โดยผู้ถูกปฏิเสธคำขอวีซ่าสหรัฐฯจะได้รับเอกสารการถูกปฏิเสธไม่ได้รับอนุมัติให้ได้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐฯ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวจะมีข้อความระบุเหตุผลที่ผู้ยื่นคำขอวีซ่าถูกปฏิเสธเอาไว้ เพื่อที่ผุ้ถูกปฏิเสธวีซ่าจะสามารถจัดหาเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ยื่นประกอบแนบท้ายมากับคำขอเวฟเวอร์วีซ่าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามเหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ในประเทศไทยการปฏิเสธวีซ่าและการยื่นเวฟเวอร์วีซ่านั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแยกกัน กล่าวคือ หน่วยงาน USCIS รับผิดชอบด้านเวฟเวอร์วีซ่า ส่วนสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพมหานครรับผิดชอบด้านการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธคำขอวีซ่าของผู้ยื่นคำขอ

ทนายความคนเข้าเมืองสหรัฐฯในประเทศไทย

การว่าจ้างทนายความคนเข้าเมืองในประเทศไทยที่มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์นั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงอย่างมากในการถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯของผู้ยื่นคำขอคนไทยทนายความคนเข้าเมืองสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติควรมีความสามารถที่จะคาดการณ์ปัญหาของการปฏิเสธวีซ่าล่วงหน้าได้และสามารถแนะนำวิธีดำเนินการที่ถูกต้องแก่ลูกความได้อีกด้วย